Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Konferencja Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną

10-05-2017 - Działalność w PE
10 maja b.r. w siedzibie Copa-Cogeca w Brukseli odbyła się konferencja „Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną”, zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych pod patronatem m.in. Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego dr. Czesława Siekierskiego. Wzięli w niej udział nie tylko przedstawiciele samorządu rolniczego z Polski i Europy, lecz również licznie obecni urzędnicy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, europosłowie, pracownicy Stałych Przedstawicielstw państw członkowskich przy UE, przedstawiciele regionów, dziennikarze itd.

Konferencja zbiegła się w czasie z zakończeniem na początku maja konsultacji publicznych prowadzonych przez Komisję Europejską w sprawie „modernizacji i uproszczenia WPR” po 2020 r., i miała na celu m.in. ocenę dotychczasowego funkcjonowania WPR, a zwłaszcza jej ostatniej reformy z 2013 r. i zaproponowanie na tej podstawie wniosków, co do przyszłego kształtu polityki rolnej UE.

W swoim wystąpieniu szef Komisji Rolnictwa europarlamentu Czesław Siekierski wskazywał m.in. na bogate doświadczenia WPR, która jest jedną z najstarszych polityk wspólnotowych i może się poszczycić wieloma sukcesami w obszarze m.in. zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Europie, stabilizacji dochodów rolniczych czy dostarczania dóbr publicznych dla społeczeństwa. Niemniej jednak - zdaniem europosła - WPR stoi obecnie w obliczu wielu poważnych wyzwań związanych m.in. z: rosnącą rolą uwarunkowań zewnętrznych, koniecznością zachowania konkurencyjności europejskiego rolnictwa, wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii i jego następstwami dla budżetu UE, z potrzebą ochrony środowiska i zmianami klimatu itd.Według Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, aby sprostać tym wyzwaniom konieczna jest silna, wspólnotowa polityka rolna, co w rezultacie wymaga zasadniczo utrzymania WPR w obecnym, dwufilarowym kształcie, aczkolwiek z pewnymi dostosowaniami i uproszczeniem. Jego zdaniem za tym też powinna pójść „ kontynuacja budżetowa”, a więc utrzymanie budżetu WPR na przynajmniej niezmienionym w ujęciu realnym poziomie, co jednak może okazać się bardzo trudno w obliczu Brexitu i niechęci innych płatników netto do pokrycia różnicy w budżecie, która wyniknie po odjęciu składki brytyjskiej.

Odnosząc się do reformy WPR z 2013 r. europoseł Siekierski wskazał na interwencję rynkową jako jej najsłabszy element. Podkreślił również potrzebę większego wykorzystania w przyszłości instrumentów finansowych. Upatrując przyczyn ostatnich kryzysów w rolnictwie Siekierski wskazał m.in. na słabą pozycję rolników w łańcuchu dostaw oraz problem nadprodukcji i wiążący się z tym spadek cen płodów rolnych, jaki obserwuje się w ostatnim czasie na świecie, mimo, że jeszcze pod koniec poprzedniej dekady mówiło się o nastaniu „ery drogiej żywności”.

Reasumując szef Komisji Rolnictwa zaznaczył, że w kontekście WPR po 2020 r. należy raczej mówić o „ewolucji, a nie rewolucji”, co wydaje się też rozumieć Komisarz ds. Rolnictwa Phil Hogan, który inicjując dyskusję o zmianach w WPR po 2020 r. określił ten proces jako „modernizacja i uproszczenie WPR”.
Podziel się wiadomością na: