Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Konferencja IERiGŻ-PIB Jachranka 2018

Dr Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego obecnej kadencji, był jednym z gości konferencji „Gospodarstwa industrialne versus drobnotowarowe – konkurenci czy partnerzy?” organizowanej w Jachrance przez IERiGŻ-PIB.

Poseł przedstawił zarys sytuacji zakresie prac legislacyjnych na kolejny okres programowania 2021-2027. Zgłoszono kilka tysięcy poprawek w odniesieniu do trzech wniosków: w sprawie planów strategicznych, rynków rolnych oraz finansowania i monitorowania WRP. Jest wola, by ostateczny kształt wniosków przyjąć jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku.

Cele WPR pozostają podobne jak w poprzedniej perspektywie. Zasadnicza zmiana dotyczy sposobu wdrażania polityki – wspólne ramy strategiczne mają na celu wykorzystanie potencjału zróżnicowanego rolnictwa w Unii Europejskiej. Pojawiają się przy tym zarzuty o renacjonalizacji polityki rolnej, jednak nie mają one uzasadnienia: plany strategiczne wypracowane przez poszczególne kraje – wyraz własnego, krajowego pomysłu na rolnictwo i obszary wiejskie 
w kontekście horyzontalnych założeń UE – będą zatwierdzane w DG Agri. Ale będą też weryfikowane przez pozostałe DG.

Budżet WPR na kolejne lata powstawał w czasie spowolnienia gospodarki UE, stąd niższy jest jej poziom finansowania – o 5% w ujęciu nominalnym. Subwencje będą podstawową formą wsparcia, choć propozycje dotyczyły również wykorzystania instrumentów finansowych. Środki będą skierowane m.in. do młodych rolników z uwagi na ich relatywnie mały udział w strukturze wiekowej rolników i generalny problem wyludniania wsi.

Siłą napędową rolnictwa europejskiego mają być technologie i innowacje. Ostatnia konferencja OECD Outlook była poświęcona właśnie monitorowaniu produkcji roślinnej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań. Inwestycje są kosztowne, ale mają dać efekty w postaci ograniczenia zużycia zasobów i lepszej produktywności. Koszty mają być dofinansowywane, natomiast korzyści mają wynikać z efektu skali.

Problemem pozostaje koncentracja ziemi. Na wniosek pana posła został opracowany raport o tym zjawisku. Efektem tego jest właśnie capping: od 60 tys. euro płatności rocznie następuje ich stopniowa redukcja tak, by gospodarstwa uzyskiwały co najwyżej 100 tys. euro dopłat.

Zdaniem dr Czesława Siekierskiego zasadniczym wyzwaniem stojącym przed produkcją rolniczą są zmiany klimatyczne i wynikające z tego ograniczenia w zakresie pozyskania wody.

Na arenie międzynarodowej pan poseł wskazał rosnącą siłę Rosji, która po wprowadzeniu embarga zaczęła odbudowywać swój potencjał i obecnie eksportuje już zboża, drób i wieprzowinę. 
Podziel się wiadomością na: