Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Konferencja: Europejskie rolnictwo bez neonikotynoidów. W jaki sposób Europa może zrównoważyć produktywność rolnictwa z ochroną środowiska?

27-06-2017 - Działalność w PE
W dniu 27 czerwca miała miejsce w Parlamencie Europejskim w Brukseli konferencja pod patronatem europosła Czesława Siekierskiego pt. "Europejskie rolnictwo bez neonikotynoidów. W jaki sposób Europa może zrównoważyć produktywność rolnictwa z ochroną środowiska?". Organizatorem konferencji  była Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych we współpracy z Copa-Cogeca i ECPA. W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem wniosku Komisji, który ma na celu rozszerzenie obowiązującego zakazu stosowania neonikotynoidów na uprawach przyciągających pszczoły na wszystkie uprawy na wolnym powietrzu, w tym uprawy nie kwitnące, uczestnicy debaty analizowali wpływ tego kroku oraz to, jak UE może zrównoważyć produktywność i konkurencyjność europejskiego rolnictwa z ochroną środowiska.
 
Poseł Czesław Siekierski podczas debaty powiedział: „Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu tej kwestii powinno być pogłębienie dialogu między różnymi stronami, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w obrębie obecnego systemu, tzn. dalsze podnoszenie jakości stosowanych środków ochrony roślin, lepsze wybranie okresu, w jakim są one stosowane itp. Jeśli rolnicy mają to osiągnąć, muszą mieć pewną wiedzę. Pszczelarze z drugiej strony muszą otrzymywać różne formy wsparcia; Lepsze leki i rośliny przyjazne dla pszczół powinny być również wprowadzane na obszarach proekologicznych i na obszarach nieuprawnych. Z drugiej jednak strony przemysł powinien zwiększyć swoje fundusze badawcze i opracować bardziej przyjazne dla środowiska środki ochrony roślin i walczyć z przypadkami ich podrabiania. Powinniśmy być świadomi, że zakaz używania oficjalnych środków ochrony roślin doprowadzi do powstania czarnego rynku sprzedającego produkty o wątpliwej jakości i znacznie większej szkodliwości. W związku z tym narzucając dalsze ograniczenia, powinno się dawać rolnikom także pewne alternatywy. Jedynie dialog i zrozumienie mogą pomóc nam w budowie zrównoważonego rolnictwa”.
 
Pan Marian Sikora z Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych dodał: „Czuliśmy, że konieczna jest wizyta Brukseli w celu poinformowania Komisji o konsekwencjach decyzji dotyczących naszego sektora i naszego źródła utrzymania. Projekt KE zakładający całkowity zakaz użycia neonikotynoidów spowodowałby, że produkcja roślin uprawnych, takich jak buraki cukrowe, ziemniaki, zboża, a także owoce i warzywa byłaby niewykonalna, a jednocześnie nie ma naukowych dowodów na to, jakoby miałoby to korzystnie wpłynąć na zdrowie pszczół. Apelujemy do KE o tworzenie polityk, które godzą zrównoważoną produkcję rolną z ochroną środowiska.”
Max Schulman, przewodniczący grupy roboczej Copa Cogeca „zboża” podkreślił: „Badania opublikowane przez Copa i Cogeca zawierające dane z 6 krajów wskazują, że z powodu zakazu użycia nasion zaprawianych neonikotynoidami, od 2013 roku spadek areału nasion oleistych wyniósł 10%, wzrosły ponoszone przez rolników koszty a ich dochody spadły, ponieważ nie istnieją żadne produkty alternatywne. Ponadto rolnicy muszą używać na swoich polach więcej oprysków, aby ograniczyć wpływ ataków szkodników. Ogólnie rzecz biorąc, zwiększone koszty produkcji zmusiłyby rolników do zmiany systemów uprawy. Zakaz byłby również sprzeczny z rozwojem rolnictwa precyzyjnego, które opiera się na właściwie zaplanowanych działaniach we właściwym czasie”. 
Podziel się wiadomością na: