Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Info AgroFood

23-01-2018 - Działalność w PE
Info AgroFood
Dr Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE
Zespół Analityczny WPR przy Przewodniczącym
 
Polska i Hiszpania
Polska chce korzystać z doświadczenia Hiszpanii w wyeliminowaniu ASF. Wirus ten zwalczano w tym kraju w latach 1960 -1995. Szkoda, że dopiero teraz szukamy dobrych doświadczeń, a tymczasem obszar ASF systematycznie się rozszerza.
Polska i Hiszpania lukę finansową w WPR po Brexicie, chce pokryć dodatkowymi wpłatami z budżetów narodowych.
Sankcje wobec Rosji
Embargo rosyjskie było odpowiedzą Rosji na sankcje świata zachodniego za jej działania wobec Ukrainy, wobec czego Rosja była zmuszona rozwijać własną produkcję rolną i przetwórstwo, co prowadzi nie tylko do jej samowystarczalności ale też zwiększa rosyjski eksport  surowców takich jak zboża, drób oraz mięso wieprzowe. Producenci europejscy dotknięci embargiem zostali zmuszeni do szukania innych rynków zbytu. Poniesione straty przez rolników w części są rekompensowane z środków unijnych. Sankcję te nieznacznie dotknęły Rosję a za embargo zapłacili niewinni rolnicy europejscy. Wiążą się z tym istotne konsekwencje na przyszłość - Rosja ograniczy import, a europejscy eksporterzy na tym rynku pozostaną tam tylko częściowo i będą zmuszeni do szukania nowych rynków zbytów. 
Mleko 
Producenci mleka i przetwórcy odrabiają straty z okresu kryzysu, rośnie skup mleka, osiągamy trzeci przyrost w Europie, po Holandii i Anglii. Widać wyraźny wzrost inwestycji, a produkcja mleka rośnie przy spadającym pogłowiu. Niemniej jednak w 2018 może być mniejszy wzrost. Świat potrzebuje więcej mleka i jego przetworów. Zwiększa się także spożycie w Polsce. Rośnie zainteresowanie produktami naturalnymi o zwiększonej wartości odżywczej.
Jaja
Zachwianie na europejskim rynku jaj w związku ze skażeniem fipronilem doprowadziły do znacznego wzrostu eksportu polskich jaj na rynek europejski. Głównie do Niemice i Holandii.
Pieczarki
Polska pieczarka króluje na wielu rynkach. Produkujemy jej już więcej niż Holandia. Zwiększyliśmy inwestycje i unowocześniliśmy produkcję. Nadal znaczący jest udział pracy ręcznej, co poprawa jakości, a przez to atrakcyjność produktu na rynku. 
Bioasekuracja
Bioasekuracja ograniczy produkcję trzody głównie w małych stadach. Potrzeba zwiększenia świadomości wymogów wśród hodowców, a także upowszechnienia w społeczeństwie.
Pszczoły
Komisja Rolnictwa PE przegłosowała raport dotyczący ochrony populacji pszczół w UE. Raport ten postuluje zwiększenie wsparcia dla pszczelarzy, zmniejszenie użycia pestycydów, zwiększenie inwestycji, a także podniesienie dopłat do leków pszczelich oraz walkę z podrabianiem miodu. Główni unijni producenci miodu to: Rumunia, Hiszpania, Węgry, Niemcy, Włochy i Polska. Kluczowi importerzy to: Chiny, Ukraina oraz Argentyna.
Podziel się wiadomością na: