Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Gminne Obchody Odzyskania Niepodległości w Oleśnicy

Oleśnica upamiętniła 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości poprzez wmurowanie  tablicy pamiątkowej przy figurze Matki Bożej Różańcowej na oleśnickim rynku, która patronuje Oleśnicy od ponad 100 lat. W swoim wystąpieniu zwróciłem uwagę na wydarzenia związane z zakończeniem I Wojny Światowej. Odzyskanie przez Polskę po 123 latach niepodległości w 1918 r. było możliwe dzięki porażce trzech mocarstw zaborczych. Rosja wycofała się z wojny po porażkach na froncie wschodnim, po czym dotknęły ją zawirowania wewnętrzne, tj. rewolucja bolszewicka i w dalszej kolejności wojna domowa. Austro-Węgry przegrały wojnę i zostały "rozsadzone" przez narastające konflikty narodowościowe w monarchii. Najdłużej utrzymywała się władza niemiecka, która musiała jednak ustąpić po akcie kapitulacji. Ponadto, pod koniec wojny niepodległa Polska zaczęła być potrzebna dyplomacji francuskiej czy amerykańskiej dla zapewnienia nowej równowagi i porządku na kontynencie. Niepodległość nie stała by się faktem, gdyby nie kilka pokoleń patriotów, którzy na emigracji i kraju podejmowali wysiłki na rzecz nagłośnienia sprawy polskiej oraz obrony polskości przed przymusowymi działaniami asymilacyjnymi ze strony zaborców. Siłę sprawczą miała niechybnie wyjątkowa jedność różnych sił politycznych w Polsce. Warto przy okazji przeanalizować minione stulecie i wyciągnąć wnioski.  Konieczne jest odniesienie się do dzisiejszych czasów, gdzie zamiast podziałów, szerzenia nienawiści potrzebna jest nam jedność i wspólnota. Potrzebą chwili jest, aby obecni przywódcy polityczni, a szczególnie rządzący, wzięli to pod uwagę, bo jedność i wspólnota jest niezbędna dla umacniania wolności i niepodległości na kolejne lata.
Podziel się wiadomością na: