Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Europejskie Forum Rolnicze 2018

23-03-2018 - Działalność w PE
W Jasionce 23 i 24 marca Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł Czesław Siekierski wziął udział w Europejskim Forum Rolniczym. W drugim dniu forum uczestniczył w debacie dotyczącej nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Dr Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, był jednym z uczestników debaty o nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach podczas Europejskiego Forum Rolniczego 2018 w dniach 23-24 marca w Jasionce koło Rzeszowa. 
Poseł zwrócił uwagę, że innowacje – rozumiane jako mądre, dobre gospodarowanie w zakresie stosowania nowych rozwiązań, technologii, środków ochrony, nawozów, odmian – przekładają się na wzrost efektywności produkcji, ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne (poprzez np. lepsze, precyzyjne stosowanie chemii), poprawę jakości żywności i wzrost dochodów producentów rolnych. 
Rolnicy są otwarci na nowinki techniczne i technologiczne, ale mogą mieć obawy w zakresie ich stosowania. W kontekście rosnącego zapotrzebowania na żywność i konieczność ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne kwestią otwartą pozostaje wybór odpowiedniego rozwiązania. 
W opinii dr Czesława Siekierskiego, przykład płynący bezpośrednio od rolników jest doskonałą formą popularyzacji dobrych i sprawdzonych rozwiązań. W tym kontekście ważnym są działania propagujące innowacje, spotkania, pokazy na konkretnych przykładach interesujących dla rolników. Warto przy tym zachęcać rolników do podejmowania wspólnych działań w zakresie zwiększania swojej siły na rynku: np. nabywania środków ochrony roślin, nawozów, wykorzystania maszyn i urządzeń celem efektywnego gospodarowania zasobami finansowymi i rzeczowymi. 
Zdaniem Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE, Polska powinna być bardziej aktywna w wykorzystaniu dostępnych środków finansowych. Nasz udział w finansowaniu tych obszarów jest znacznie większy niż w ich wykorzystaniu. Więcej wkładamy w badania naukowe w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa, leśnictwa, środowiska, bezpieczeństwa żywnościowego niż z tego korzystamy. Przykładem dla nas powinna być np. Wielka Brytania, która ma ogromne umiejętności wykorzystania środków. 
Wsparciem działań informacyjnych może być i powinno być doradztwo rolnicze. Wymaga ono jednak wysiłków w celu zniwelowania zaniechań z ostatnich kilkunastu lat, w tym w zakresie finansowania. Skuteczne doradztwo rolnicze potrzebuje odpowiednich środków finansowych, zarówno na pracowników – specjalistów, jak i ich dalsze doskonalenie zawodowe; pozyskanie, wymianę informacji; organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach tematycznych. Odpływ specjalistów z sektora publicznego do prywatnego w pewnym sensie ograniczył bowiem dostępność do fachowej, obiektywnej informacji dla producentów rolnych. 
Dr Czesław Siekierski podkreślił konieczność utrzymania dobrych relacji na linii uczelnie – ośrodki doradztwa rolniczego, co może przyczynić się do sprawnego transferu wiedzy naukowej do rolników – praktyków. 

 


W forum uczestniczyli m.in. Phil Hogan – Komisarz ds. rolnictwa UE, Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Stephane Travert – Minister Rolnictwa Francji, Pavel Sekac – Wiceminister Rolnictwa Czech, Zsolt Feldman – Zastępca Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier, María José Alonso Moya – Zastępca Dyrektora Departamentu Roślin Uprawnych i Oliwy w Ministerstwie Rolnictwa, Rybołówstwa, Żywności i Ochrony Środowiska Królestwa Hiszpanii, Jerzy Bogdan Plewa – Dyrektor Generalny w Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Debaty toczyły się przez dwa dni. W trakcie EFR wręczono Nagrodę im. Józefa Ślisza przyznawaną przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, która uhonorowała osoby wyróżniające się zaangażowaniem w propagowanie m.in. postaw obywatelskich oraz wartości związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Dyskutowano także o nowoczesnych rozwiązaniach dla rolnictwa, jak również o udziale nowych technologii i innowacjach w celu podniesienia jakości produktów.
Podziel się wiadomością na: