Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Delegacja Komisji Rolnictwa z wizytą w Finlandii

05-05-2018 - Działalność w PE
W dniach 7-9 maja 2018 miała miejsce oficjalna delegacja Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego do Finlandii. Na czele delegacji eurodeputowanych stał Przewodniczący AGRI, Poseł Czesław Siekierski.
Odnosząc się do programu i celów misji, Poseł Siekierski zwrócił uwagę na to, że "przedmiotem naszych rozmów, analiz było funkcjonowanie rolnictwa na obszarach UE najbardziej wysuniętych na północ, gdzie okres wegetacji jest bardzo krótki, występują trudne warunki klimatyczne dla prowadzenia produkcji rolniczej. Trudno porównywać gospodarstwo mleczne w Finlandii z takimi gospodarstwami we Francji czy w Polsce. Jak w takich skrajnych warunkach realizować Wspólną Politykę Rolną? W tym kontekście rozmawialiśmy również o reformie WPR po roku 2020.”
Celem wyjazdu było również zapoznanie się ze skutkami embarga rosyjskiego i doświadczeniami w zakresie pokonywania tego typu utrudnień oraz to, jak była oceniana pomoc unijna w zakresie ograniczania negatywnych skutków embarga. Poruszane były też problemy leśnictwa, gdyż lasy zajmują 78% powierzchni Finlandii.
Posłowie biorący udział w delegacji mieli możliwość odwiedzenia gospodarstwa zajmującego się hodowlą reniferów oraz spotkania przedstawicieli tego ważnego sektora. W Finlandii, sprawy hodowli reniferów są częścią zadań Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa. Pod względem regulacji związanych z higieną mięsa i polityką wsparcia, hodowla reniferów jest uważana za część sektora rolnego. Miały również miejsce spotkania i dyskusje merytoryczne z przedstawicielami i zarządem Centralnego Związku Producentów Rolnych i właścicieli lasów. Odwiedzono także zakład ST1 Cellunolix (fabrykę produkującą etanol) w miejscowości Kajaani, gdzie produkowany jest odnawialny etanol przy użyciu trocin, które stanowią pozostałość procesu z lokalnych tartaków.
Z uwagi na ogromne znaczenie leśnictwa w gospodarce Finlandii, szczególne znaczenie ma w tym kraju przemysł produkujący maszyny leśne. Członkowie delegacji odwiedzili zatem również siedzibę firmy Ponsse, która jest jednym z wiodących producentów maszyn leśnych na świecie. Mimo trudnych warunków naturalnych, w Finlandii rozwija się również produkcja rolnicza. Aby lepiej poznać lokalną specyfikę, delegacja odbyła również wizytę w gospodarstwie zajmującym się hodowlą bydła mlecznego na obszarach naturalnych ograniczeń.
Celem podsumowania misji, we wtorek 8 maja 2018 delegacja Parlamentu Europejskiego spotkała się z Panem Jarim Leppä, Ministrem Rolnictwa Finlandii, a także Panią Kati Patanen, Prezesem Stałej Komisji Organizacji World Farmers ds. kobiet w rolnictwie, oraz innymi zainteresowanymi podmiotami.
Podziel się wiadomością na: