Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Debata ekspercka pod hasłem "Nowy budżet Unii Europejskiej z perspektywy Polski – rachunek zysków, rachunek strat"

W dniu 25 maja br. w siedzibie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się debata ekspercka pod hasłem "Nowy budżet Unii Europejskiej z perspektywy Polski – rachunek zysków, rachunek strat".  Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Instytutem In.Europa, a gośćmi specjalnymi byli dr Jan Olbrycht, sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. Budżetu, oraz dr Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.  
Dr Jan Olbrycht zaznaczył, że w nowej perspektywie finansowej nie Polska będzie głównym beneficjentem, lecz kraje, które mają problemy gospodarcze oraz muszą mierzyć się z konsekwencjami imigracji. Na pewno przy ustalaniu, kto jest najbardziej potrzebujący, będzie brane pod uwagę więcej czynników niż tylko PKB – stwierdził. W przyszłym tygodniu będą dyskutowane koperty narodowe. Jeśli mielibyśmy zakończyć prace do końca kadencji, a takie jest założenie parlamentu, to będziemy musieli osiągnąć porozumienie do końca stycznia. Teoretycznie jest to możliwe, ale potrzebna byłaby duża presja – dodał.
Dr Czesław Siekierski zaznaczył, że wspólna polityka rolna byłą jedną z pierwszych polityk, ale jej udział w budżecie jest stopniowo ograniczany – w następnej perspektywie do dwudziestu kilku procent. Jednocześnie brakuje chętnych do pracy w rolnictwie, a dochody rolników kształtują się na poziomie około 50% dochodów innych grup zawodowych, z czego około połowę stanowią środki unijne – powiedział. 
– Mimo wszystko jestem optymistą. Możliwości dostosowawcze są duże, bo już nauczyliśmy się Unii. Budżet musi być kompromisem. Tak zawsze było i tak zawsze będzie. Dokonują się zmiany głębsze niż nam się wydaje. Nawet jeśli wejdą w życie nieco później, to dokona się już pewna zmiana w sposobie myślenia o budżecie Unii. Bardziej boje się o to, że uwarunkowania zewnętrzne wobec Unii nie są brane pod uwagę w zadowalającym stopniu, zwłaszcza jeśli chodzi o sytuację rolnictwa – ocenił perspektywy prac nad nowym budżetem dr Siekierski.
– Dla Polski kluczowa jest zmiana podejścia do negocjacji i świadomość, że jednak jesteśmy dziś gdzie indziej niż kiedyś i nie możemy myśleć jedynie o otrzymywaniu środków. Za mało o tym rozmawiamy – podsumował.
Podziel się wiadomością na: