Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

90-lecie Związku Młodzieży Wiejskiej

29 września uczestniczyłem jubileuszu 90-lecia Związku Młodzieży Wiejskiej, który odbywał się w Grodzisku Mazowieckim. Od samego początku Związek Młodzieży Wiejskiej działał na rzecz rozwoju edukacji, wychowania ludzi młodych, przygotowywania ich do życia obywatelskiego. Można powiedzieć, ze ZMW robiło to co nazywa się obecnie tworzeniem kapitału ludzkiego. Związek Młodzieży Wiejskiej był od samego początku przykładem dla organizacji obywatelskich, pozarządowych, zajmujących się rozwojem aktywności społecznej. To szkoła patriotyzmu w ujęciu krajowym, ale także lokalnym związanym ze swoją społecznością, wsią, miastem. ZMW wychował wybitnych działaczy, obywateli, dobrych gospodarzy, ludzi, którzy sprawdzają się w różnych miejscach działalności gospodarczej, społecznej i politycznej. Organizacja ma ogromne osiągnięcia w obszarze edukacji, kultury, kontynuowania dziedzictwa narodowego i  tradycji.
Podziel się wiadomością na: