Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

60-lecie Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA)

04-12-2018 - Działalność w PE
4 grudnia 2018, w historycznym belgijskim mieście Ypres/Ieper, odbyły się uroczyste obchody 60-lecia funkcjonowania CEJA (Europejskiej Rady Młodych Rolników). W wydarzeniu wzięło udział około 180 gości, w tym młodzi rolnicy z całej Europy, politycy, naukowcy, zainteresowane strony z sektora rolnictwa i przedstawiciele mediów.
 
Goście wzięli udział w konferencji, która obejmowała prezentację najlepszych praktyk przez czterech młodych rolników wypowiadających się na tematy związane z innowacjami, zrównoważeniem środowiskowym, wzmocnieniem pozycji kobiet w rolnictwie i wymianą doświadczeń oraz informacji. Uczestnicy mieli również możliwość obejrzenia wystawy fotografii "Rolnictwo dla przyszłości". Następnie goście wzięli udział w specjalnej ceremonii, aby uczcić obchody setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej, po czym odbyła się uroczysta kolacja.
 
               Obecny Przewodniczący CEJA, Jannes Maes, podkreślił w swoim wystąpieniu, że odkąd Europejska Rada Młodych Rolników ewoluowała jako organizacja na przestrzeni ostatnich 60 lat, zawsze realizowała europejskie założenie zjednoczenia w różnorodności. Nie dotyczy to jednak tylko różnic językowych czy charakteru prowadzonej produkcji, ale przede wszystkim różnych celów, marzeń, różnych ambicji i wyzwań, przed którymi stoją młodzi rolnicy w różnych krajach i regionach Europy. Z biegiem lat zmieniła się także europejska debata w dziedzinie rolnictwa. Przewodniczący CEJA przypominał, że obowiązkiem młodych rolników jest aktywny udział w dyskusjach, które ich dotyczą.
 
               Obecny na uroczystościach Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, eurodeputowany Czesław Siekierski, zwrócił uwagę na to, że w różnych strukturach zrzeszających młodych rolników na szczeblu krajów członkowskich, czy to na szczeblu Europejskim, rozpoczynało swoją działalność wielu obecnych posłów, ale także przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej i nie tylko. Mówił o tym, że praca w rolnictwie ma swoje piękno i wartości, ale musi także zapewniać odpowiedni poziom dochodu i poziom życia na obszarach wiejskich. Obecnie jednak sytuacja wygląda niekorzystnie, gdyż dochody jakie osiągają Europejscy rolnicy stanowią około 50% dochodów innych grup zawodowych z czego połowa to środki unijne. Przewodniczący Czesław Siekierski wyraził również uznanie i podziękował tym, którzy mimo trudności chcą kontynuować pracę w tym zawodzie i czują potrzebę oraz sens tej pracy.
 
               Komisarz UE ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Pan Phil Hogan, powiedział natomiast, że sam również kiedyś był młodym rolnikiem i chce zrobić wszystko, co w jego mocy, aby przyspieszyć odnowę pokoleniową, ponieważ to właśnie obecne pokolenie młodych rolników jest najlepszym sposobem na utrzymanie konkurencyjności rolnictwa UE, jego zrównoważenia i żywotności społeczności wiejskich.
Podziel się wiadomością na: