Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

24. Zjazd Sołtysów Ziemi Kieleckiej i debata z cyklu „Rozprawy o Europie”

W obradach 24 zjazdu Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej w Wąchocku brało udział ponad 300 osób. W większości byli to sołtysi, w wydarzeniu uczestniczyli także Czesław Siekierski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz marszałek województwa świętokrzyskiego - Adam Jarubas, przedstawiciele władz powiatu kieleckiego, na czele Zenonem Janusem, wicestarostą, wielu wójtów i burmistrzów. Ważnym momentem zjazdu było ogłoszenie wyników konkursu Sołtys Roku w województwie świętokrzyskim. Rywalizacja polega na wyłonieniu najlepszych sołtysów w poszczególnych gminach województwa świętokrzyskiego. Sołtysem Roku 2017 w województwie świętokrzyskim została Urszula Jasiak, sołtys z Waśniowa. 

W ramach zjazdu odbyła się debata z cyklu Rozprawy o Europie, której uczestnikami byli: Zbigniew Fąfara, ekspert Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europoseł Czesław Siekierski.
Dyskusja dotyczyła nowych zasad Wspólnej Polityki Rolnej.

Podziel się wiadomością na: