Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Działalność w Polsce

Krajowa i Mazowiecka Konwencja Wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego
9 września uczestniczyłem w Krajowej i Mazowieckiej Konwencji Wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jakub Stefaniak - kandydat PSL na prezydenta Warszawy przedstawił trzy filary samorządu.
22 września 2018r. brałem udział w historycznym pikniku rodzinnym „BUSKA DROGA DO NIEPODLEGŁEJ”, który rozpoczął się odsłonięciem tablicy pamiątkowej przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Koloniach Kamedulskich, a następnie odprawiona została msza święta na placu szkolnym w Kamedułach, niedaleko Buska-Zdroju.
22 września 2018r. uczestniczyłem w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Wiesława Wody. Wiesław Woda urodził się w 1946r. Z wykształcenia był inżynierem rolnikiem – ukończył studia na Akademii Rolniczej w Krakowie. Od 1970r. był nauczycielem Szkoły Rolniczej w Czernichowie.
17 września 2018r. uczestniczyłem w konferencji „Wspólna Polityka Rolna (WPR) 2021-2027”, na którą zostałem zaproszony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustawa Marka Brzezina. Konferencja odbyła się w Hotelu Wieleńskim w Olsztynie.
16 września 2018r. uczestniczyłem w Warmińsko-Mazurskich Dożynkach Wojewódzkich, które odbyły się w Muzeum Budownictwa Ludowego ( w Parku Etnograficznym ) w Olsztynku. Uroczystość rozpoczął przemarsz barwnego korowodu dożynkowego pod scenę w amfiteatrze. Tam odprawiona została Msza Święta koncelebrowana przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego Józefa Górzyńskiego. Podczas mszy wraz z rolnikami z województwa i innymi przybyłymi gośćmi dziękowaliśmy za zebrane plony.
15 września 2018r. w Remizie OSP w Nowym Korczynie uczestniczyłem w uroczystości Gminnego Dnia Seniora. Organizatorem był Samorząd Gminy Nowy Korczyn, Gminny Ośrodek Kultury, Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Wydarzenie to objąłem patronatem wraz z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem.