Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Działalność w Polsce

Krajowa i Mazowiecka Konwencja Wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego
9 września uczestniczyłem w Krajowej i Mazowieckiej Konwencji Wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jakub Stefaniak - kandydat PSL na prezydenta Warszawy przedstawił trzy filary samorządu.
#
W niedzielę 2 września byłem na XVIII Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich we Włoszczowie. Oprócz uroczystej mszy i tradycyjnych dożynkowych obrzędów tj. ośpiewanie i obtańczenie wieńców, wyłonionych w konkursach powiatowych, Województwo Świętokrzyskie przygotowało również część edukacyjno-rozrywkową m.in pokazy pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, akcji profilaktycznych i prewencyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, pomiar glukozy we krwi i edukację w zakresie zdrowego żywienia, badania profilaktyczne dla kobiet (cytologia i mammografia) w cytomammobusie i akcję edukacyjną w zakresie raka piersi i szyjki macicy.
#
2 września wziąłem udział w corocznym festynie i aukcji „Z pomocą szpitalowi”, który miał miejsce na Rynku w Chmielniku. Szpital w Chmielniku to mały, przyjazny, szpital. Mieszkańcy licytowali drobne przedmioty i kupowali losy. Starostwo Powiatowe w Kielcach, jako organ prowadzący. jak co roku, przy okazji festynu, wręczyło czek na 50 tysięcy złotych, co w połączeniu z kwotą uzbieraną przez mieszkańców dało kwotę 70 tysięcy złotych.
#
2 września uczestniczyłem w ogólnopolskich dożynkach na Jasnej Górze. Dzień rozpoczął się od wspólnej modlitwy na Placu przed Szczytem z udziałem Orkiestr i Zespołów Śpiewaczych.
#
W niedzielę gościłem w Sielcu Kolonii koło Skalbmierza z okazji 15. Edycji Marchewkowego Święta. Marchew była i jest dominującym w strukturze upraw gatunkiem Spółdzielni Producentów Warzyw i Owoców SIELEC. Grupa producencka " Sielec " to kapitalny przykład zorganizowanej rolniczej wspólnoty, liczącej kilkudziesięciu gospodarzy. A prezes grupy Mirek Fucia doskonale sobie radzi ze zbytem produktów rolnych trafiając także na rynki europejskie.
#
1 września gościłem w Porębie Spytkowskiej na Małopolskich Dniach Ratownictwa. Sołtys wsi Adrian Zaleśny wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną przygotował wiele atrakcji.