Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Działalność w PE

Europejskie Forum Rolnicze 2018
23-03-2018 - Działalność w PE
W Jasionce 23 i 24 marca Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł Czesław Siekierski wziął udział w Europejskim Forum Rolniczym. W drugim dniu forum uczestniczył...
11-09-2018 - Działalność w PE
Regiony przygraniczne w Unii Europejskiej stanowią ponad 1/3 terytorium Wspólnoty, gdzie zamieszkuje ponad ¼ ludności. Jednakże biorąc pod uwagę bariery geograficzne i administracyjne, które często występują na granicach państw ich potencjał jest znacząco ograniczony, a poziom rozwoju najczęściej niższy niż w innych regionach. Jest to szczególnie widoczne na obszarach górskich rozdzielających kraje członkowskie.
#
03-09-2018 - Działalność w PE
Brak opadów i wysokie temperatury, które w ostatnich miesiącach dotknęły część państw członkowskich UE, w tym Polskę, doprowadziły do drastycznego pogorszenia warunków produkcji rolnej w tych krajach, w rezultacie powodując znaczący ubytek plonów i zagrożenie dla płynności finansowej gospodarstw.
30-08-2018 - Działalność w PE
W dniu 30 sierpnia 2018, na wniosek przewodniczącego Siekierskiego na forum Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego pojawił się Pan Mihail Dumitru (zastępca dyrektora generalnego DG AGRI), aby przedstawić prezentację w imieniu Komisji Europejskiej na temat suszy, która dotyka obecnie rolników w dużej części kontynentu, w tym w Polsce.
03-07-2018 - Działalność w PE
Rozporządzenie w sprawie zintegrowanych statystyk rolnych zajmuje się bardzo ważnym tematem, zasadniczym dla tworzenia rzetelnych baz danych dających właściwy ogląd sytuacji w UE na poziomie gospodarstw. Statystyki rolne obejmują chociażby informacje dotyczące struktury gospodarstw, metod produkcji oraz działań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Inne zagadnienia, których monitorowanie powinno stać na odpowiednio wysokim poziomie, to kwestie rolnośrodowiskowe, elastyczność systemu dla realizacji określonych celów czy też odpowiednie wsparcie dla polityki badań i rozwoju oraz innowacji.
03-07-2018 - Działalność w PE
"Europa, która chroni", zapewnienie dobrobytu, bezpieczeństwa to piękne cele prezydencji austriackiej. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo to nie tylko bezpieczeństwo granic, powinno być rozumiane bardzo szeroko, ponieważ mamy różne formy bezpieczeństwa, np. bezpieczeństwo żywnościowe, które jest podstawą naszej egzystencji. Jest ono zapewnione dzięki Wspólnej Polityce Rolnej.