Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Działalność w PE

Europejskie Forum Rolnicze 2018
23-03-2018 - Działalność w PE
W Jasionce 23 i 24 marca Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł Czesław Siekierski wziął udział w Europejskim Forum Rolniczym. W drugim dniu forum uczestniczył...
#
05-10-2016 - Działalność w PE
​Jednym z najważniejszych osiągnięć UE jest utworzenie konkurencyjnego i jednolitego wspólnego rynku, mającego potencjał przyciągania inwestorów, podtrzymania silnych łańcuchów wartości, tworzenia miejsc pracy oraz rozwoju.
#
05-10-2016 - Działalność w PE
​W niedalekiej przyszłości bezpieczeństwo żywności i zaopatrzenia w żywność będzie stanowiło wyzwanie z powodu rosnącej presji na zasoby.
#
05-10-2016 - Działalność w PE
​W dniach 5-6 października 2016 miał miejsce w Atenach Kongres Europejskich Rolników zorganizowany przez Copa-Cogeca, którego temat przewodni brzmiał „Szanse dla unijnego rolnictwa: zielony wzrost i dynamiczne rynki”. Celem Kongresu było podjęcie kwestii usprawnienia produkcji rolnej przy jednoczesnym wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów, co jest konieczne aby móc wyżywić rosnącą populację na świecie. Poruszano również kwestie klimatyczne, źródeł finansowania dla nowoczesnego i innowacyjnego rolnictwa, zmienności cen produktów rolnych, strategie eksportowe, czy też wpływ porozumień handlowych na rynek światowy.
#
04-10-2016 - Działalność w PE
​4 października 2016 Parlament Europejski zatwierdził ratyfikację porozumienia paryskiego przez UE. Jest to bardzo ważne, pierwsze w historii, wiążące porozumienie w sprawie klimatu.
#
04-10-2016 - Działalność w PE
Orędzie Przewodniczącego Komisji Europejskiej o stanie Unii i następująca po nim debata z europosłami powoli wpisują się już na stałe w europejską agendę polityczną.