Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Działalność w PE

Europejskie Forum Rolnicze 2018
23-03-2018 - Działalność w PE
W Jasionce 23 i 24 marca Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł Czesław Siekierski wziął udział w Europejskim Forum Rolniczym. W drugim dniu forum uczestniczył...
#
21-11-2016 - Działalność w PE
​Aktualna sytuacja w Europie, jej bliskim sąsiedztwie, jak również szybko postępująca globalizacja, wymuszają zmianę podejścia w licznych obszarach, w tym również bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Dotyczy to zarówno wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jak i ochrony granic zewnętrznych. Duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań postawionych wobec WPBiO, ma prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE oraz odpowiedzialne postępowanie państw członkowskich zobligowanych do wdrażania wspólnych przepisów.
#
08-11-2016 - Działalność w PE
Posiedzenie komisji AGRI 7 listopada rozpoczęło się od wysłuchania publicznego pt.: „Rola rolnictwa konserwującego w zwiększaniu wydajności rolnictwa i usług ekosystemowych”. Idea rolnictwa konserwującego ukształtowała się jako odpowiedź na degradację gleby, którą powoduje szczególnie orka, prowadząca do utraty wielu funkcji ekosystemowych i usług, w tym również produkcji biologicznej.
#
17-10-2016 - Działalność w PE
W dniach 14- 17.10.2016 r. odbył się wyjazd studyjny do stolicy Belgii - Brukseli. Grupa 60 osób z województwa Małopolskiego i Świętokrzyskiego, w skład której wchodzili przedstawiciele samorządu terytorialnego, najlepsi uczniowie szkół, laureaci konkursów- między innymi: chłopi roku, sołtys roku, najpiękniejszy bukiet, najśwarniejsze górolecki, a także reprezentanci mediów.
#
13-10-2016 - Działalność w PE
Komisja AGRI (Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich) podjęła decyzję o przygotowaniu sprawozdania z własnej inicjatywy „Aktualny stan koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?”, dla którego sprawozdawczynią jest Pani Maria Noichl (S&D, Niemcy). Na swoim posiedzeniu w dniu 10 października 2016, AGRI przeprowadziła pierwszą wymianę poglądów w sprawie tego dossier, co stanowić będzie pomoc dla sprawozdawczyni w jej pracy nad projektem dokumentu.
#
08-10-2016 - Działalność w PE
Prezentacja sporządzonego przez departament tematyczny badania pt. „Interakcje między działaniami zewnętrznymi UE a wspólną polityką rolną”