Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Działalność w PE

Europejskie Forum Rolnicze 2018
23-03-2018 - Działalność w PE
W Jasionce 23 i 24 marca Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł Czesław Siekierski wziął udział w Europejskim Forum Rolniczym. W drugim dniu forum uczestniczył...
#
28-02-2017 - Działalność w PE
Wspierania spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE: wykonanie art. 349 TFUE
#
21-02-2017 - Działalność w PE
w dniu 15 listopada 2016 r. została opublikowana i przedstawiona na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) analiza w sprawie potencjalnego skumulowanego wpływu negocjowanych i planowanych umów handlowych na sektor rolnictwa w UE. Sporządzony przez Wspólnotowe Centrum Badawcze dokument, będący rezultatem Pańskiego zobowiązania ze spotkania Rady AGRIFISH w dniu 15 lutego 2016 r. był również długo oczekiwany przez przewodniczącego i posłów Komisji AGRI, jako że wielokrotnie w przeszłości wzywaliśmy do przeprowadzenia takiego badania.
#
16-02-2017 - Działalność w PE
Zagrożenie terroryzmem stanowi obecnie realne niebezpieczeństwo, które nie może być bagatelizowane. Konieczne jest podejmowanie szeroko zakrojonych działań i współpracy, wymiany informacji, oraz mających na celu maksymalnie skuteczne zapobieganie tragicznym wydarzeniom, jak te we Francji.
#
25-01-2017 - Działalność w PE
Europosłowie zasiadający w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego docenili dotychczasową pracę swojego przewodniczącego, Czesława Siekierskiego powierzając mu jednomyślnie misję dalszego kierowania pracami Komisji do końca bieżącej kadencji Parlamentu, a więc do połowy 2019 r.