Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Działalność w PE

Europejskie Forum Rolnicze 2018
23-03-2018 - Działalność w PE
W Jasionce 23 i 24 marca Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł Czesław Siekierski wziął udział w Europejskim Forum Rolniczym. W drugim dniu forum uczestniczył...
#
12-09-2017 - Działalność w PE
Inicjatywa „WiFi4EU” jest słusznym projektem pozwalającym na realizację zasady powszechnego dostępu obywateli europejskich do korzyści wynikających ze społeczeństwa informacyjnego. Zagwarantowanie bezpłatnego oraz nieograniczonego dostępu do bezprzewodowej sieci internetowej, bez względu na miejsce zamieszkania oraz wysokość osiąganych dochodów, jest sposobem na zniwelowanie istniejących różnic w zakresie dostępu do technologii informacyjnych.
#
05-09-2017 - Działalność w PE
5 września 2017 odbyła się Nieformalna Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zorganizowana w Tallinie (Estonia) przez obecną Prezydencję tego kraju w Radzie UE. Głównym tematem dyskusji na spotkaniu była kwestia udostępnienia rolnikom skutecznych narzędzi zarządzania ryzykiem po 2020 roku.
#
30-08-2017 - Działalność w PE
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego w dniu 30 sierpnia 2017 rozpoczęło się od przyjęcia w głosowaniu projektu opinii AGRI do Budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018. Po głosowaniu w komisji AGRI w sprawie mandatu dla trylogu budżetowego pod koniec maja, poseł sprawozdawca dla procedury budżetowej 2018 r, Tibor Szanyi (S&D, Węgry), przedstawił na ostatnim spotkaniu AGRI w dniu 11 lipca projekt opinii w sprawie konkretnych liczb zaproponowanych przez Komisję w projekcie budżetu na rok 2018. Komisją właściwą dla tej procedury jest komisja budżetowa (BUDG).
#
05-07-2017 - Działalność w PE
W wielu naszych dokumentach mówimy o potrzebie zrównoważonego rozwoju ale w sposób zbyt ogólny, nie przedstawiając konkretnych przykładów i propozycji działań w tym zakresie.