Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Działalność w PE

Europejskie Forum Rolnicze 2018
23-03-2018 - Działalność w PE
W Jasionce 23 i 24 marca Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł Czesław Siekierski wziął udział w Europejskim Forum Rolniczym. W drugim dniu forum uczestniczył...
30-11-2017 - Działalność w PE
On 29 November, Commissioner Hogan presented the Communication on "The Future of Food and Farming" that takes into account the outcome of public consultations and presenting the Commission's vision for the future of the CAP. On the same day, we had the opportunity to discuss this with the Commissioner at the Committee on Agriculture and Rural Development.
#
29-11-2017 - Działalność w PE
W dniu 29 listopada komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan przedstawił komunikat „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” uwzględniający wynik konsultacji publicznych oraz prezentujący wizję Komisji co do przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 r.. Tego samego dnia mieliśmy okazję debatować w tej sprawie z Panem komisarzem na forum Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
#
15-11-2017 - Działalność w PE
Jednym z najważniejszych osiągnięć UE jest utworzenie wspólnego rynku oraz wspólnotowe zarządzanie wieloma jego czterema podstawowymi swobodami dotyczącymi przepływu ludzi, towarów, usług i kapitał.
#
14-11-2017 - Działalność w PE
W Abidżanie w dniach 29–30 listopada 2017 r odbędzie się kolejny szczyt Afryka–UE, a jego tematem przewodnim będzie „Inwestowanie w młodzież”. Jest to temat niezwykle istotny, gdyż młodzież jest przyszłością Afryki i już wkrótce to ona będzie budować przyszłość gospodarczą i społeczną kontynentu.
#
07-11-2017 - Działalność w PE
W kontekście tego sprawozdania z własnej inicjatywy, węgierski wiceminister i przedstawiciel niemieckiej delegacji w Radzie Europejskiej, wygłosili prezentację podczas posiedzenia komisji AGRI w dniu 25 września nt. Europejskiej deklaracji w sprawie soi.