Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Działalność w PE

Europejskie Forum Rolnicze 2018
23-03-2018 - Działalność w PE
W Jasionce 23 i 24 marca Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł Czesław Siekierski wziął udział w Europejskim Forum Rolniczym. W drugim dniu forum uczestniczył...
#
18-01-2018 - Działalność w PE
Wydarzenia ostatnich lat, takie jak kryzys finansowy i gospodarczy czy też innego rodzaju zawirowania na rynku powodowane również w coraz większym stopniu czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od działań UE, doprowadziły do wzrostu stopy bezrobocia młodzieży z 15 % do 24% w okresie 2008-2013 przy występowaniu istotnych różnic między państwami członkowskimi.
16-01-2018 - Działalność w PE
Jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi chciałbym Państwu podziękować przede wszystkim za świetną współpracę nad przeglądem śródokresowym Wspólnej Polityki Rolnej - tzw. rozporządzeniem Omnibus. Między innymi dzięki Państwa zaangażowaniu udało się nam w krótkim czasie osiągnąć porozumienie, co umożliwiło wejście w życie tak ważnych dla rolników zmian z początkiem bieżącego roku.
#
13-01-2018 - Działalność w PE
W weekend 13-14 stycznia europoseł Czesław Siekierski spotkał się z działaczami i sympatykami Polskiego Stronnictwa Ludowego w pięciu powiatach Małopolski: Myślenice, Sucha Beskidzka, Wadowice (13 stycznia), Nowy Sącz i Gorlice (14 stycznia).
11-01-2018 - Działalność w PE
Komisja AGRI podjęła w ubiegłym roku decyzję o przygotowaniu sprawozdania z realizacji nt. kwestii młodych rolników. Sprawozdanie to zostało przyznane grupie S&D, która wyznaczyła Pana Caputa (S&D, Włochy) jako sprawozdawcę. W trakcie posiedzenia 23 listopada, Departament Polityczny zaprezentował badanie „Wdrażanie polityk na rzecz młodych rolników po reformie WPR z 2013” aby wesprzeć prace nad sprawozdaniem z realizacji Pana Caputo.
29-12-2017 - Działalność w PE
29 listopada br. Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy Wspólnej Polityki Rolnej, najstarszej polityki rolnej Unii Europejskiej. Komisja Europejska proponuje m.in. nowe podejście dostosowane do potrzeb i uwarunkowań poszczególnych państw członkowskich. O propozycjach Komisji Europejskiej rozmawialiśmy z posłem Czesławem Siekierskim (EPL, Polska), przewodniczącym parlamentarnej komisji rolnictwa i rozwoju wsi.