Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Działalność w PE

Europejskie Forum Rolnicze 2018
23-03-2018 - Działalność w PE
W Jasionce 23 i 24 marca Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł Czesław Siekierski wziął udział w Europejskim Forum Rolniczym. W drugim dniu forum uczestniczył...
13-02-2019 - Działalność w PE
W przyjętym w 2005 r. rozporządzeniu przyjęliśmy zasadę, że należy unikać zranień i wszelkiego niepotrzebnego cierpienia zwierząt w trakcie transportu. Myślę, że jest to dobry kompromis pomiędzy wymogami dobrostanu zwierząt a praktyką hodowli.
12-02-2019 - Działalność w PE
W 2017 r. Komisja Europejska z trzyletnim opóźnieniem przedstawiła raport z implementacji dyrektywy w sprawie zrównoważonego wykorzystania pestycydów uchwalonej w 2009 r. z myślą o zmniejszeniu zagrożenia ze strony pestycydów dla zdrowia ludzkiego i środowiska. W tym celu dyrektywa przewiduje m.in. tzw. zintegrowane metody walki ze szkodnikami (Integrated Pest Menagement) oraz promowanie niechemicznych odpowiedników dla istniejących substancji.
11-02-2019 - Działalność w PE
Unia ustanowiła na początku lat 90. przepisy mające na celu ochronę zagrożonych gatunków zwierząt w Unii oraz ich naturalnych ekosystemów. Chodzi tutaj m.in. o dyrektywę ptasią i siedliskową,
#
05-02-2019 - Działalność w PE
Miło mi poinformować, że mój tekst "Przyszłość rolnictwa w UE" został opublikowany przez magazyn "Our World 2019". To prestiżowe wydawnictwo opracowywane corocznie we współpracy z niezależnym brukselskim tygodnikiem "New Europe" stanowi forum prezentacji poglądów przez 100 wybranych osób świata: polityki, nauki, społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarstwa itd.
17-01-2019 - Działalność w PE
Na nowy program Fiscalis przewidziane jest 270 mln euro na 7 lat. Program ma zwalczać oszustwa podatkowe i unikanie podatków. Aby go zrealizować potrzebna jest współpraca między służbami podatkowymi różnych krajów, a szczególnie wymiana informacji.