Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Działalność w PE

29-12-2017 - Działalność w PE
29 listopada br. Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy Wspólnej Polityki Rolnej, najstarszej polityki rolnej Unii Europejskiej. Komisja Europejska proponuje m.in. nowe podejście dostosowane do potrzeb i uwarunkowań poszczególnych państw członkowskich. O propozycjach Komisji Europejskiej rozmawialiśmy z posłem Czesławem Siekierskim (EPL, Polska), przewodniczącym parlamentarnej komisji rolnictwa i rozwoju wsi.
30-11-2017 - Działalność w PE
On 29 November, Commissioner Hogan presented the Communication on "The Future of Food and Farming" that takes into account the outcome of public consultations and presenting the Commission's vision for the future of the CAP. On the same day, we had the opportunity to discuss this with the Commissioner at the Committee on Agriculture and Rural Development.
#
29-11-2017 - Działalność w PE
W dniu 29 listopada komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan przedstawił komunikat „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” uwzględniający wynik konsultacji publicznych oraz prezentujący wizję Komisji co do przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 r.. Tego samego dnia mieliśmy okazję debatować w tej sprawie z Panem komisarzem na forum Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
#
15-11-2017 - Działalność w PE
Jednym z najważniejszych osiągnięć UE jest utworzenie wspólnego rynku oraz wspólnotowe zarządzanie wieloma jego czterema podstawowymi swobodami dotyczącymi przepływu ludzi, towarów, usług i kapitał.
#
14-11-2017 - Działalność w PE
W Abidżanie w dniach 29–30 listopada 2017 r odbędzie się kolejny szczyt Afryka–UE, a jego tematem przewodnim będzie „Inwestowanie w młodzież”. Jest to temat niezwykle istotny, gdyż młodzież jest przyszłością Afryki i już wkrótce to ona będzie budować przyszłość gospodarczą i społeczną kontynentu.