Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Działalność w PE

#
09-10-2017 - Działalność w PE
Na posiedzeniu koordynatorów AGRI 20 czerwca 2017 zdecydowano się poprosić, na mocy art. 53 Regulaminu, o pozwolenie na przygotowanie opinii do sprawozdania z własnej inicjatywy Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) zatytułowanego: „Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji” (2017/2191 (INI ))
#
25-09-2017 - Działalność w PE
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w dniu 25 września 2017 rozpoczęło się od wysłuchania nt. „Analizy porównawczej globalnej polityki rolnej.
#
19-09-2017 - Działalność w PE
Misja Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego do Chorwacji
#
14-09-2017 - Działalność w PE
Przyjęte sprawozdanie wyznacza główne cele strategii rozwoju edukacji w zakresie nowych umiejętności.
#
13-09-2017 - Działalność w PE
Pogłębianie stosunków politycznych pomiędzy UE i Indiami oddziałuje pozytywnie na współpracę międzynarodową, która jest ważna z perspektywy zwalczania problemów globalnych takich jak terroryzm, ubóstwo czy nierówności społeczne.