Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Działalność w PE

Konferencja Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną
10-05-2017 - Działalność w PE
10 maja b.r. w siedzibie Copa-Cogeca w Brukseli odbyła się konferencja „Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną”, zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych pod patronatem m.in. Przewodniczącego Komisji...
#
19-06-2017 - Działalność w PE
Prezentacja w sprawie "nieoficjalnego dokumentu" dotyczącego "Lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności: zajęcie się nieuczciwymi praktykami handlowymi (UTPs) i poprawą pozycji rolników " Prezentacja w sprawie "nieoficjalnego dokumentu" dotyczącego "Lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności: zajęcie się nieuczciwymi praktykami handlowymi (UTPs) i poprawą pozycji rolników "
12-06-2017 - Działalność w PE
W świetle doniesień brukselskiego wydania "Politico" z 12 czerwca, w sprawie "rewolucyjnych" zmian w budżecie UE, nad którymi ma rzekomo pracować Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi czuję się w obowiązku odnieść się do tych rewelacji. Według tych doniesień podstawowym postulatem przewodnicząco Parlamentu miałoby być rozdysponowanie znacznej części dotychczasowego budżetu rolnego na inne obszary, takie jak bezpieczeństwo, imigracja, zatrudnienie młodych czy zmiany klimatu.
#
31-05-2017 - Działalność w PE
31 maja 2017, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł Czesław Siekierski, spotkał się z ambasadorem Nowej Zelandii w Unii Europejskiej i NATO, Panem Davidem Taylorem. Rozmowa dotyczył wzajemnych relacji UE-Nowa Zelandia, wymiany handlowej, planowanego porozumienia o wolnym handlu oraz perspektyw w obszarze rolnictwa obydwu partnerów.
#
31-05-2017 - Działalność w PE
Żyjemy w czasach nasilającej się globalizacji, która dotyka coraz większej liczby sektorów. Jest to proces, którego nie da się zatrzymać, należy jednak starać się go zrozumieć i kształtować, aby państwa członkowskie UE mogły odnaleźć się na konkurencyjnym rynku światowym. Wśród problemów nabierających coraz większego znaczenia oraz stanowiących poważne zagrożenie i czynnik ryzyka w kontekście właściwego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym również tych należących do sektora rolno-spożywczego, jest chociażby zmienność cen i różne przypadki nieuczciwej konkurencji.
#
30-05-2017 - Działalność w PE
W ramach posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego w dnu 29 maja 2017, odbyło się wysłuchanie publiczne pt. „Sytuacja w unijnym sektorze pszczelarskim”. Podejmowanie tego zagadnienia jest bardzo istotne, zważywszy na to, że temat ten ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości europejskiego sektora rolnictwa.