Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
#
16-05-2017 - Działalność w PE
Wśród marnowanych zasobów, szczególne miejsce zajmuje marnotrawstwo żywności, która poza swoją wartością ekonomiczną, ma przecież podstawowe znaczenie dla życia i zarazem zdrowia naszych obywateli. Szacuje się, że każdego roku marnuje się jedna trzecia wytwarzanej na świecie żywności a w samej tylko UE rocznie marnuje się około 88 mln ton żywności. Są to ogromne ilości, zwłaszcza jeśli uświadomimy sobie, że zjawisko głodu na świecie wcale nie zostało jeszcze wyeliminowane i w dalszym ciągu, obok ubóstwa, stanowi poważny problem w wielu krajach i przyczynę dramatów ludzkich.
#
16-05-2017 - Działalność w PE
​Wydaje się, że nie uwzględniliśmy w Unii w wystarczający sposób zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Świat rozwija się obecnie niezależnie od Europy, mimo, że długo nie mogliśmy się z tym pogodzić. Zmieniło się m.in. podejście nowego gospodarza Białego Domu do spraw europejskich. Wprawdzie ostatnio staje się ono bardziej przyjazne niż to wynikało z zapowiedzi kampanijnych ale jest pewne, że nie będzie takie jak za poprzednich prezydentur. Procesy globalizacji i funkcjonowanie rynku światowego wymagają ustanowienia pewnych reguł w zakresie handlu czy działania instytucji finansowych, które stwarzałyby pewien ład, ponieważ w przeciwnym razie nieskoordynowane działania będą prowadziły do chaosu, czego przykładem jest ostatni kryzys gospodarczy. Stąd tak ważna rola unijnej dyplomacji, w tym dyplomacji gospodarczej i handlowej.
#
14-05-2017 - Spotkania
W dniu 14 maja europoseł Czesław Siekierski uczestniczył w Legnicy w obchodach Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr, Zamek Piastowski w Legnicy oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”. Wydarzenie miało na celu uhonorowanie pamięci wszystkich przybyłych na Ziemie Odzyskane oraz przypomnieć o walce o te Ziemie żołnierzy z I i II Armii Wojska Polskiego. Z tej okazji poseł Siekierski wygłosił okolicznościowe wystąpienie oraz spotkał się z liderami osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych.
#
Organizatorami konferencji był Instytut Polityczny im. Macieja Rataja i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
#
10-05-2017 - Działalność w PE
10 maja b.r. w siedzibie Copa-Cogeca w Brukseli odbyła się konferencja „Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną”, zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych pod patronatem m.in. Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego dr. Czesława Siekierskiego. Wzięli w niej udział nie tylko przedstawiciele samorządu rolniczego z Polski i Europy, lecz również licznie obecni urzędnicy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, europosłowie, pracownicy Stałych Przedstawicielstw państw członkowskich przy UE, przedstawiciele regionów, dziennikarze itd.