Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
Konferencja Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną
10-05-2017 - Działalność w PE
10 maja b.r. w siedzibie Copa-Cogeca w Brukseli odbyła się konferencja „Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną”, zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych pod patronatem m.in. Przewodniczącego Komisji...
#
21-02-2017 - Działalność w PE
w dniu 15 listopada 2016 r. została opublikowana i przedstawiona na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) analiza w sprawie potencjalnego skumulowanego wpływu negocjowanych i planowanych umów handlowych na sektor rolnictwa w UE. Sporządzony przez Wspólnotowe Centrum Badawcze dokument, będący rezultatem Pańskiego zobowiązania ze spotkania Rady AGRIFISH w dniu 15 lutego 2016 r. był również długo oczekiwany przez przewodniczącego i posłów Komisji AGRI, jako że wielokrotnie w przeszłości wzywaliśmy do przeprowadzenia takiego badania.
#
16-02-2017 - Działalność w PE
Zagrożenie terroryzmem stanowi obecnie realne niebezpieczeństwo, które nie może być bagatelizowane. Konieczne jest podejmowanie szeroko zakrojonych działań i współpracy, wymiany informacji, oraz mających na celu maksymalnie skuteczne zapobieganie tragicznym wydarzeniom, jak te we Francji.
#
15-02-2017 - Spotkania
Należy ciągle dbać o jakość dialogu między państwami członkowskimi UE oraz wymianę informacji w ramach stosownych instrumentów, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa wewnętrznego w UE.
#
15-02-2017 - Spotkania
Państwa członkowskie UE mają swobodę w wyborze swojego miksu energetycznego, aby miały możliwość decydowania się na możliwie najbardziej optymalne rozwiązania w zależności od swoich specyficznych uwarunkowań.