Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
#
27-06-2017 - Spotkania
W dniu dzisiejszym Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czeslaw Siekierski spotkał się z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Zasobów Wodnych Australii Panem Hon Barnaby Joyce'em. Tematem spotkania była głównie negocjowana między Unią Europejską Umowa o Wolnym Handlu z Australią. Pan Premier, który sam jest farmerem podkreślał znaczenie wolnego handlu dla dobrobytu naszych społeczeństw oraz wskazywał na zagrożenia związane z rosnącym protekcjonizmem na świecie. Ze swej strony, poseł Siekierski m.in. przedstawił charakterystykę europejskiego rolnictwa, w tym jego duże zróżnicowanie. Ponadto, podniósł również główne obawy europejskich rolników związane z liberalizacją handlu.
#
Gościem seminarium była Pani: Dr Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej. Adiunkt Katedry Zarządzania Międzynarodowego Akademii Leona Koźmińskiego. Aktualnie pracuje naukowo w Massachusetts Institute of Technology.
#
19-06-2017 - Działalność w PE
Prezentacja w sprawie "nieoficjalnego dokumentu" dotyczącego "Lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności: zajęcie się nieuczciwymi praktykami handlowymi (UTPs) i poprawą pozycji rolników " Prezentacja w sprawie "nieoficjalnego dokumentu" dotyczącego "Lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności: zajęcie się nieuczciwymi praktykami handlowymi (UTPs) i poprawą pozycji rolników "
#
14-06-2017 - Działalność w PE
​Jednym z celów unijnej strategii „Europa 2020” jest zmniejszenie liczby osób dotkniętych ubóstwem o co najmniej 20 mln do roku 2020. Rzadko jednak w tym kontekście mówi się o konkretnych grupach ludzi, nad którymi trzeba się pochylić w sposób szczególny. Ubóstwo dotykające dzieci stanowi nie tylko doraźny problem społeczny, ale czynnik rzutujący na całe ich życie oraz przyszłość ich rodzin.