Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
#
30-08-2017 - Działalność w PE
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego w dniu 30 sierpnia 2017 rozpoczęło się od przyjęcia w głosowaniu projektu opinii AGRI do Budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018. Po głosowaniu w komisji AGRI w sprawie mandatu dla trylogu budżetowego pod koniec maja, poseł sprawozdawca dla procedury budżetowej 2018 r, Tibor Szanyi (S&D, Węgry), przedstawił na ostatnim spotkaniu AGRI w dniu 11 lipca projekt opinii w sprawie konkretnych liczb zaproponowanych przez Komisję w projekcie budżetu na rok 2018. Komisją właściwą dla tej procedury jest komisja budżetowa (BUDG).
#
05-07-2017 - Działalność w PE
W wielu naszych dokumentach mówimy o potrzebie zrównoważonego rozwoju ale w sposób zbyt ogólny, nie przedstawiając konkretnych przykładów i propozycji działań w tym zakresie.
28-06-2017 - Działalność w PE
28 czerwca Komisja Europejska opublikowała „Dokument refleksyjny w sprawie przyszłości finansów UE”, który jest kolejnym rozwinięciem Białej Księgi w sprawie przyszłości UE, ogłoszonej przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera 1 marca b.r.
#
27-06-2017 - Działalność w PE
W dniu 27 czerwca miała miejsce w Parlamencie Europejskim w Brukseli konferencja pod patronatem europosła Czesława Siekierskiego pt. "Europejskie rolnictwo bez neonikotynoidów. W jaki sposób Europa może zrównoważyć produktywność rolnictwa z ochroną środowiska?". Organizatorem konferencji była Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych we współpracy z Copa-Cogeca i ECPA. W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem wniosku Komisji, który ma na celu rozszerzenie obowiązującego zakazu stosowania neonikotynoidów na uprawach przyciągających pszczoły na wszystkie uprawy na wolnym powietrzu, w tym uprawy nie kwitnące, uczestnicy debaty analizowali wpływ tego kroku oraz to, jak UE może zrównoważyć produktywność i konkurencyjność europejskiego rolnictwa z ochroną środowiska.