Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
#
Organizatorami konferencji był Instytut Polityczny im. Macieja Rataja i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
#
10-05-2017 - Działalność w PE
10 maja b.r. w siedzibie Copa-Cogeca w Brukseli odbyła się konferencja „Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną”, zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych pod patronatem m.in. Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego dr. Czesława Siekierskiego. Wzięli w niej udział nie tylko przedstawiciele samorządu rolniczego z Polski i Europy, lecz również licznie obecni urzędnicy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, europosłowie, pracownicy Stałych Przedstawicielstw państw członkowskich przy UE, przedstawiciele regionów, dziennikarze itd.
#
27-04-2017 - Działalność w PE
​Rolnictwo jest szczególnym sektorem gospodarki, który wymaga odrębnego traktowania. Z tego względu również nieruchomości rolne powinny posiadać odmienny status, a ich wykorzystanie powinno być ściśle powiązane z działalnością i produkcją rolniczą.
#
26-04-2017 - Działalność w PE
Polityka społeczna stanowi istotny element zmniejszania różnic wśród obywateli. Dlatego tak ważne jest poparcie dla wszelkich aktywnych form kooperacji, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, pełnych dynamiki i zmian w społeczeństwach oraz przy obecnych realiach na rynku pracy.