Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
#
13-09-2017 - Działalność w PE
Pogłębianie stosunków politycznych pomiędzy UE i Indiami oddziałuje pozytywnie na współpracę międzynarodową, która jest ważna z perspektywy zwalczania problemów globalnych takich jak terroryzm, ubóstwo czy nierówności społeczne.
#
13-09-2017 - Działalność w PE
Tegoroczne wystąpienie przewodniczącego Komisji było wizjonerskie i odważne. W tonie wypowiedzi szefa Komisji dało się wyczuć, że chce on niejako tchnąć nowego ducha w projekt europejski, aby nadać mu przyśpieszenia i pozwolić uciec od problemów, których w Unii w ostatnim czasie nie brakowało.
#
12-09-2017 - Działalność w PE
Bezpieczeństwo energetyczne jest niezwykle ważne dla dalszego rozwoju zjednoczonej Europy. Ewentualne przerwanie dostaw ważnego surowca jakim jest gaz ziemny do jednego lub więcej krajów UE jest groźne dla gospodarek tych krajów, o czym mogliśmy się niejednokrotnie przekonać w przeszłości.
#
12-09-2017 - Działalność w PE
Inicjatywa „WiFi4EU” jest słusznym projektem pozwalającym na realizację zasady powszechnego dostępu obywateli europejskich do korzyści wynikających ze społeczeństwa informacyjnego. Zagwarantowanie bezpłatnego oraz nieograniczonego dostępu do bezprzewodowej sieci internetowej, bez względu na miejsce zamieszkania oraz wysokość osiąganych dochodów, jest sposobem na zniwelowanie istniejących różnic w zakresie dostępu do technologii informacyjnych.
#
05-09-2017 - Działalność w PE
5 września 2017 odbyła się Nieformalna Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zorganizowana w Tallinie (Estonia) przez obecną Prezydencję tego kraju w Radzie UE. Głównym tematem dyskusji na spotkaniu była kwestia udostępnienia rolnikom skutecznych narzędzi zarządzania ryzykiem po 2020 roku.