Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
#
31-05-2017 - Działalność w PE
31 maja 2017, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł Czesław Siekierski, spotkał się z ambasadorem Nowej Zelandii w Unii Europejskiej i NATO, Panem Davidem Taylorem. Rozmowa dotyczył wzajemnych relacji UE-Nowa Zelandia, wymiany handlowej, planowanego porozumienia o wolnym handlu oraz perspektyw w obszarze rolnictwa obydwu partnerów.
Newsweek zamieścił 31 maja informację o biurach europosłów. Na samym wstępie podano, że jestem rekordzistą i mam ich 13. W rzeczywistości mam ich jednak 15, a zapewne otworzę jeszcze kolejne 2. W 7 moich biurach są zatrudnieni pracownicy, a w pozostałych pełnią oni tylko dyżury, ale są tam też współpracownicy społeczni, na wzór asystenta społecznego.
#
31-05-2017 - Działalność w PE
Żyjemy w czasach nasilającej się globalizacji, która dotyka coraz większej liczby sektorów. Jest to proces, którego nie da się zatrzymać, należy jednak starać się go zrozumieć i kształtować, aby państwa członkowskie UE mogły odnaleźć się na konkurencyjnym rynku światowym. Wśród problemów nabierających coraz większego znaczenia oraz stanowiących poważne zagrożenie i czynnik ryzyka w kontekście właściwego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym również tych należących do sektora rolno-spożywczego, jest chociażby zmienność cen i różne przypadki nieuczciwej konkurencji.
#
30-05-2017 - Działalność w PE
W ramach posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego w dnu 29 maja 2017, odbyło się wysłuchanie publiczne pt. „Sytuacja w unijnym sektorze pszczelarskim”. Podejmowanie tego zagadnienia jest bardzo istotne, zważywszy na to, że temat ten ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości europejskiego sektora rolnictwa.