Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
#
19-06-2017 - Działalność w PE
Prezentacja w sprawie "nieoficjalnego dokumentu" dotyczącego "Lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności: zajęcie się nieuczciwymi praktykami handlowymi (UTPs) i poprawą pozycji rolników " Prezentacja w sprawie "nieoficjalnego dokumentu" dotyczącego "Lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności: zajęcie się nieuczciwymi praktykami handlowymi (UTPs) i poprawą pozycji rolników "
#
14-06-2017 - Działalność w PE
​Jednym z celów unijnej strategii „Europa 2020” jest zmniejszenie liczby osób dotkniętych ubóstwem o co najmniej 20 mln do roku 2020. Rzadko jednak w tym kontekście mówi się o konkretnych grupach ludzi, nad którymi trzeba się pochylić w sposób szczególny. Ubóstwo dotykające dzieci stanowi nie tylko doraźny problem społeczny, ale czynnik rzutujący na całe ich życie oraz przyszłość ich rodzin.
#
14-06-2017 - Działalność w PE
​Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych odgrywa istotną rolę w rozwiązywaniu potrzeb inwestycyjnych i rynkowych UE, zwracając szczególną uwagę na wymogi finansowania projektów obarczonych dużym ryzykiem. Liczne inwestycje z EFIS przyczyniły się do zwiększenia dostępu do finansowania i uruchomienia kapitału prywatnego. Jest to bardzo ważna cecha tych projektów i należy dążyć do dalszego udoskonalania procesu podejmowania decyzji dotyczących wyboru przedsięwzięć. Należy również ponownie przyjrzeć się funkcjonowaniu platform inwestycyjnych oraz zastanowić się nad możliwością ich usprawnienia.
12-06-2017 - Działalność w PE
W świetle doniesień brukselskiego wydania "Politico" z 12 czerwca, w sprawie "rewolucyjnych" zmian w budżecie UE, nad którymi ma rzekomo pracować Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi czuję się w obowiązku odnieść się do tych rewelacji. Według tych doniesień podstawowym postulatem przewodnicząco Parlamentu miałoby być rozdysponowanie znacznej części dotychczasowego budżetu rolnego na inne obszary, takie jak bezpieczeństwo, imigracja, zatrudnienie młodych czy zmiany klimatu.