Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
#
31-05-2017 - Działalność w PE
Żyjemy w czasach nasilającej się globalizacji, która dotyka coraz większej liczby sektorów. Jest to proces, którego nie da się zatrzymać, należy jednak starać się go zrozumieć i kształtować, aby państwa członkowskie UE mogły odnaleźć się na konkurencyjnym rynku światowym. Wśród problemów nabierających coraz większego znaczenia oraz stanowiących poważne zagrożenie i czynnik ryzyka w kontekście właściwego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym również tych należących do sektora rolno-spożywczego, jest chociażby zmienność cen i różne przypadki nieuczciwej konkurencji.
#
30-05-2017 - Działalność w PE
W ramach posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego w dnu 29 maja 2017, odbyło się wysłuchanie publiczne pt. „Sytuacja w unijnym sektorze pszczelarskim”. Podejmowanie tego zagadnienia jest bardzo istotne, zważywszy na to, że temat ten ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości europejskiego sektora rolnictwa.
#
23-05-2017 - Działalność w PE
W dn. 23 maja Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa na Malcie, która sprawuje przewodnictwo w pierwszej połowie 2017 r. Tematem spotkania były Zmiany klimatyczne a zasoby wodne w UE: pojawiające się wyzwania dla rolnictwa.