Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
#
Ponad 10 godzin gorących dyskusji, wymiany opinii, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi, do tego finał plebiscytów i towarzyskie zakończenie wieczoru. Tak w wielkim skrócie wyglądało IV Forum Rolnicze w Bydgoszczy.


#
Ponad dwustu sześćdziesięciu przedstawicieli przemysłu żywnościowego oraz polityki, gospodarki, świata nauki i mediów wzięło udział w VIII „Forum 100” – Dorocznej Gali Przemysłu Żywnościowego zorganizowanej przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców i kwartalnik „Food-Lex” w dniu 19 października 2017 r.


19-10-2017 - Działalność w PE
Podstawa Unii to jednolity rynek, który przynosi korzyści wszystkim jego uczestnikom. Stąd tak ważne jest zaufanie do jednolitego europejskiego rynku. Podstawą jego funkcjonowania są jednolite standardy, odpowiednia jakość towaru. Odchodzenie od nich jest naruszeniem norm unijnych, a czyniący to powinni ponieść konsekwencje.
#
17-10-2017 - Działalność w PE
We wtorek 17 października Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski spotkał się z Ministrem Rolnictwa Bułgarii Panem Rumenem Porożanowem. Głównym tematem rozmów była agenda prezydencji bułgarskiej w Radzie UE w obszarze rolnictwa.
#
16-10-2017 - Działalność w PE
W 1979 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) proklamowała 16 października jako Światowy Dzień Żywności (World Food Day), który ma na celu podnosić m.in. problem dostępu do żywności i właściwego odżywiania.