Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
28-06-2017 - Działalność w PE
28 czerwca Komisja Europejska opublikowała „Dokument refleksyjny w sprawie przyszłości finansów UE”, który jest kolejnym rozwinięciem Białej Księgi w sprawie przyszłości UE, ogłoszonej przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera 1 marca b.r.
#
27-06-2017 - Działalność w PE
W dniu 27 czerwca miała miejsce w Parlamencie Europejskim w Brukseli konferencja pod patronatem europosła Czesława Siekierskiego pt. "Europejskie rolnictwo bez neonikotynoidów. W jaki sposób Europa może zrównoważyć produktywność rolnictwa z ochroną środowiska?". Organizatorem konferencji była Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych we współpracy z Copa-Cogeca i ECPA. W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem wniosku Komisji, który ma na celu rozszerzenie obowiązującego zakazu stosowania neonikotynoidów na uprawach przyciągających pszczoły na wszystkie uprawy na wolnym powietrzu, w tym uprawy nie kwitnące, uczestnicy debaty analizowali wpływ tego kroku oraz to, jak UE może zrównoważyć produktywność i konkurencyjność europejskiego rolnictwa z ochroną środowiska.
#
27-06-2017 - Spotkania
W dniu dzisiejszym Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czeslaw Siekierski spotkał się z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Zasobów Wodnych Australii Panem Hon Barnaby Joyce'em. Tematem spotkania była głównie negocjowana między Unią Europejską Umowa o Wolnym Handlu z Australią. Pan Premier, który sam jest farmerem podkreślał znaczenie wolnego handlu dla dobrobytu naszych społeczeństw oraz wskazywał na zagrożenia związane z rosnącym protekcjonizmem na świecie. Ze swej strony, poseł Siekierski m.in. przedstawił charakterystykę europejskiego rolnictwa, w tym jego duże zróżnicowanie. Ponadto, podniósł również główne obawy europejskich rolników związane z liberalizacją handlu.
#
Gościem seminarium była Pani: Dr Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej. Adiunkt Katedry Zarządzania Międzynarodowego Akademii Leona Koźmińskiego. Aktualnie pracuje naukowo w Massachusetts Institute of Technology.