Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
Czesław Siekierski ponownie wybrany szefem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
25-01-2017 - Działalność w PE
Europosłowie zasiadający w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego docenili dotychczasową pracę swojego przewodniczącego, Czesława Siekierskiego powierzając mu jednomyślnie misję dalszego kierowania pracami Komisji do końca bieżącej...
17-07-2007 - Działalność w PE
Oprócz posła Siekierskiego pod listem podpisali się europosłowie: Andrzej Szejna, Adam Bielan, Janusz Onyszkiewicz i Bogusław Sonik.
W dniu 17 lipca br. poseł Siekierski złożył trzy poprawki do rozporządzenia Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru oraz sześć poprawek do rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie.
17-07-2007 - Działalność w PE
W dniu 17 lipca br. poseł Siekierski złożył trzy poprawki do rozporządzenia Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru oraz sześć poprawek do rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie.
Pani Przewodnicząca! Przyjęliśmy niezmiernie ważne sprawozdanie w sprawie mandatu negocjacyjnego, dotyczącego nowego rozszerzonego porozumienia między Wspólnotą europejską, jej państwami członkowskimi a Ukrainą.
12-07-2007 - Działalność w PE
Pani Przewodnicząca! Przyjęliśmy niezmiernie ważne sprawozdanie w sprawie mandatu negocjacyjnego, dotyczącego nowego rozszerzonego porozumienia między Wspólnotą europejską, jej państwami członkowskimi a Ukrainą.