Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
29-11-2006 - Działalność w PE
Czesław Adam Siekierski (PPE-DE ). – Panie Przewodniczący! Polskie nie dla mandatu negocjacyjnego Unii na rozmowy z Rosją nie jest działaniem przeciw Rosji, a tym bardziej przeciw wynegocjowaniu dobrej umowy partnerskiej Unia-Rosja.
W dniu 27 listopada 2006 roku poseł Siekierski złożył trzy poprawki do projektu raportu w sprawie zatrzymania proces utraty róźnorodności biologicznej do roku 2010 i w przyszłości.
27-11-2006 - Działalność w PE
W dniu 27 listopada 2006 roku poseł Siekierski złożył trzy poprawki do projektu raportu w sprawie zatrzymania proces utraty róźnorodności biologicznej do roku 2010 i w przyszłości.
Panie Przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem zmodyfikowanego projektu dyrektywy usługowej. Inaczej mówiąc, byłem przeciw jej odrzuceniu. Ponieważ jestem generalnie optymistą, sądzę, że przyczyni się ona do zmniejszenia biurokracji, do wzrostu gospodarczego i powstania nowych miejsc pracy.
15-11-2006 - Działalność w PE
Panie Przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem zmodyfikowanego projektu dyrektywy usługowej. Inaczej mówiąc, byłem przeciw jej odrzuceniu. Ponieważ jestem generalnie optymistą, sądzę, że przyczyni się ona do zmniejszenia biurokracji, do wzrostu gospodarczego i powstania nowych miejsc pracy.