Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
24-05-2016 - Spotkania
Wymiana poglądów z komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Philem Hoganem w ramach usystematyzowanego dialogu
W dniu 27 kwietnia 2007 roku w Sali Audytoryjnej Politechniki Świętokrzyskiej odbyła się konferencja ,,Wpływ odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo energetyczne Regionu’’ zorganizowana przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Konferencja zamknęła realizowany przez ŚCITT projekt ,,AGROENERGETYKA – szansą dla świętokrzyskich rolników’’.
Panie Przewodniczący! Właśnie przyjęliśmy niezmiernie ważne sprawozdanie dotyczące postępów Chorwacji na drodze ku zjednoczeniu z 27 państwami Unii.
25-04-2007 - Działalność w PE
Panie Przewodniczący! Właśnie przyjęliśmy niezmiernie ważne sprawozdanie dotyczące postępów Chorwacji na drodze ku zjednoczeniu z 27 państwami Unii.
Panie Przewodniczący! Sprawozdanie to podejmuje dwa zasadnicze problemy, przed jakimi stoi Unia Europejska.
24-04-2007 - Działalność w PE
Panie Przewodniczący! Sprawozdanie to podejmuje dwa zasadnicze problemy, przed jakimi stoi Unia Europejska.