Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w dn. 14-15 marca
15-03-2016 - Spotkania
W ramach posiedzenia komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego 14 marca 2016 odbyły się warsztaty dotyczące wpływu zmian strukturalnych na rolnictwo UE oraz sposobów udzielenia skuteczniejszego...
26 marca 2007 r. w Krakowie odbyło się coroczne spotkanie sportowców zrzeszonym w Małopolskim Ludowym Zrzeszeniu Sportowym.
25 marca bieżącego roku świętowaliśmy 50-lecie podpisania traktatów rzymskich: Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, zwanego obecnie Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.
24 marca 2007 r. pod honorowym patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego, odbyła się w Stopnicy już trzecia edycja Turnieju Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Stopnica.
24 marca odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stopnicy. Podczas spotkania na ręce Dariusz Klimczaka skierowano uroczyste podziękowanie Posłowi do Parlamentu Europejskiego Czesławowi Siekierskiemu za wieloletnie wsparcie, pomoc finansową i życzliwość dla jednostek OSP na terenie gminy Stopnica.
50 rocznica przyjęcia Traktatów Rzymskich to dobra okazja do spojrzenia w perspektywie nie lat, a dziesięcioleci. Pół wieku temu rozpoczęto w Europie proces znoszenia barier miedzy państwami i narodami na rzecz wspólnych działań.