Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
Czesław Siekierski w sprawie embarga rosyjskiego - między pierwszym a drugim etapem interwencji Komisji Europejskiej na rynku owoców i warzyw na dzień 17 września 2014 r.
15-09-2014 - Działalność w PE
W poniedziałek 15 września odbyła się dyskusja w Parlamencie Europejskim nad zapytaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Parlamentu Europejskiego (Jakie działania zostały podjęte, lub zostaną podjęte, przez...
W ciągu ostatnich trzech tygodni ogniska grypy ptaków wykryto w wielu krajach UE. Wszystkie dotychczas potwierdzone przypadki zakażeń dotyczyły ptactwa dzikiego, w poważnym stopniu ptaków migrujących.
21-02-2006 - Działalność w PE
W ciągu ostatnich trzech tygodni ogniska grypy ptaków wykryto w wielu krajach UE. Wszystkie dotychczas potwierdzone przypadki zakażeń dotyczyły ptactwa dzikiego, w poważnym stopniu ptaków migrujących.
Po dwóch latach prac, Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu sprawozdanie w sprawie dyrektywy otwierającej dostęp do rynku usług.
Panie Przewodniczący! Dobrze się stało, że ten ważny problem, jakim jest leśnictwo, omawiany jest w Parlamencie Europejskim i zajmują się nim również różne instytucje unijne i międzynarodowe.
15-02-2006 - Działalność w PE
Panie Przewodniczący! Dobrze się stało, że ten ważny problem, jakim jest leśnictwo, omawiany jest w Parlamencie Europejskim i zajmują się nim również różne instytucje unijne i międzynarodowe.