Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
Instytut Polityczny im. Macieja Rataja oraz MHPRL organizują konferencję związaną z 60. rocznicą powstania Związku Młodzieży Wiejskiej.
Konferencja odbędzie się 13 maja br. o godz. 11:00 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166.
24-09-2007 - Działalność w PE
W dniu 24 września br. poseł Siekierski razem z eurodeputowanymi Panią Hanną Foltyn-Kubicką, Panem Marcinem Libickim złożył deklarację pisemną w sprawie przyszłości Stoczni Gdańskiej.
W dniach 22 – 23 września br. dr Czesław Siekierski poseł do Parlamentu Europejskiego wziął udział w tradycyjnym święcie ziemniaka w Dębnie koło Rakowa oraz w festynie w Pokamedulskim Zespole Klasztornym Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach połączonym z prezentacją produktów zdrowotnych i leczniczych.
Na mocy art. 80 i art. 208 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zwanej dalej „Konstytucją RP”, a także zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz kierując się przekonaniem o niesprawiedliwym i krzywdzącym naruszeniu art. 2 oraz art. 32 Konstytucji RP zwracam się z wnioskiem o wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do właściwych organów władzy publicznej celem renegocjacji i zmiany zapisu postanowienia zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
19-09-2007 - Działalność w PE
Na mocy art. 80 i art. 208 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zwanej dalej „Konstytucją RP”, a także zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz kierując się przekonaniem o niesprawiedliwym i krzywdzącym naruszeniu art. 2 oraz art. 32 Konstytucji RP zwracam się z wnioskiem o wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do właściwych organów władzy publicznej celem renegocjacji i zmiany zapisu postanowienia zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W projekcie reformy wspólnej organizacji rynku wina Komisja Europejska proponuje wprowadzić zakaz wykorzystania cukru do wzbogacania win. Uważam, że w tej kwestii istnieje potrzeba utrzymania możliwości stosowania takiego zabiegu na dotychczasowych zasadach z uwagi na to, że jest to stosowane w wielu państwach członkowskich UE, gdzie występują gorsze warunki klimatyczne. Zakaz wzbogacania cukrem spowoduje niepotrzebny wzrost kosztów produkcji i tym samym pogorszy sytuację wielu producentów.