Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
Konferencja Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną
10-05-2017 - Działalność w PE
10 maja b.r. w siedzibie Copa-Cogeca w Brukseli odbyła się konferencja „Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną”, zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych pod patronatem m.in. Przewodniczącego Komisji...
Pani Przewodnicząca! Kluczem do zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin jest racjonalne ograniczenie ryzyka. Cel ten powinniśmy osiągnąć poprzez realizację założeń dyrektywy o zrównoważonym stosowaniu pestycydów. Każdy kraj będzie zobowiązany do przygotowania własnego planu zgodnie ze zdefiniowanymi w dyrektywach wytycznymi. Każdy kraj powinien to zrobić z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i poszanowaniem różnic.
22-10-2007 - Działalność w PE
Pani Przewodnicząca! Kluczem do zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin jest racjonalne ograniczenie ryzyka. Cel ten powinniśmy osiągnąć poprzez realizację założeń dyrektywy o zrównoważonym stosowaniu pestycydów. Każdy kraj będzie zobowiązany do przygotowania własnego planu zgodnie ze zdefiniowanymi w dyrektywach wytycznymi. Każdy kraj powinien to zrobić z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i poszanowaniem różnic.
20 października Poseł Czesław Siekierski brał udział w Powiatowym Zjeździe Wyborczym PSL w Busku Zdroju.
20 października 2007 r. Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski spotkał się z młodzieżą w Zespole Szkół Rolniczych - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sandomierzu.
Podstawą decyzji Komisji o zamknięciu połowów dorsza ze stad wschodniobałtyckich (rozporządzenie (WE) nr 804/2007[1]) jest wyczerpanie polskiej kwoty powołowej za rok 2007. Decyzja ta nie jest związana z proponowanymi całkowitymi dopuszczalnymi połowami (TAC) dla 2008 r.