Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
W poniedziałek 28 maja 2007 r. Poseł Czesław Siekierski brał udział w spotkaniu Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego w Krakowie, które skupia w swoich szeregach m.in. nauczycieli akademickich i studentów.
Pani Przewodnicząca! Pierwotna propozycja Komisji Europejskiej dotycząca likwidacji skupu interwencyjnego kukurydzy począwszy od roku gospodarczego 2007-2008 jest nie do zaakceptowania. Podobnie jak moi węgierscy koledzy sprzeciwiam się radykalnemu ograniczeniu interwencji na tym rynku.
23-05-2007 - Działalność w PE
Pani Przewodnicząca! Pierwotna propozycja Komisji Europejskiej dotycząca likwidacji skupu interwencyjnego kukurydzy począwszy od roku gospodarczego 2007-2008 jest nie do zaakceptowania. Podobnie jak moi węgierscy koledzy sprzeciwiam się radykalnemu ograniczeniu interwencji na tym rynku.
Pani Przewodnicząca! Debatujemy dzisiaj nad uproszczeniem prawodawstwa wspólnej polityki rolnej. Proponuje się utworzenie jednolitej wspólnej organizacji rynków rolnych w miejsce 21 obecnie obowiązujących regulacji sektorowych. Będzie można uchylić blisko 41 rozporządzeń Rady zawierających ponad 600 artykułów i zastąpienie ich jednym rozporządzeniem.
23-05-2007 - Działalność w PE
Pani Przewodnicząca! Debatujemy dzisiaj nad uproszczeniem prawodawstwa wspólnej polityki rolnej. Proponuje się utworzenie jednolitej wspólnej organizacji rynków rolnych w miejsce 21 obecnie obowiązujących regulacji sektorowych. Będzie można uchylić blisko 41 rozporządzeń Rady zawierających ponad 600 artykułów i zastąpienie ich jednym rozporządzeniem.