Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
17-05-2007 - Działalność w PE
Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej zwane Prezydencją pełnione jest rotacyjnie przez poszczególne państwa członkowskie w ujęciu półrocznym. Czas prezydencji polskiej przypada na drugą połowę 2011 roku, tj. od 1 VII do 30 XII.
Ostatnie rozmowy na Cyprze w dniu 22 kwietnia 2007 roku między komisarza M. Kyprianou a rosyjskim ministrem rolnictwa Gordiejewem w sprawie zniesienia trwającego już blisko 18 miesięcy embarga, znowu nie przyniosły rezultatów. Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że cała sprawa ma charakter wybitnie polityczny.
16-05-2007 - Działalność w PE
Ostatnie rozmowy na Cyprze w dniu 22 kwietnia 2007 roku między komisarza M. Kyprianou a rosyjskim ministrem rolnictwa Gordiejewem w sprawie zniesienia trwającego już blisko 18 miesięcy embarga, znowu nie przyniosły rezultatów. Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że cała sprawa ma charakter wybitnie polityczny.
13 maja 2007 r. odbyły się uroczyste obchody Święta Strażaka organizowane wspólnie przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnowie.
Dyskusja, jaka odbyła się w Parlamencie Europejskim przed Szczytem UE-Rosja była przykładem naszej zgodności i jedności. Podkreślano, że Unia będzie broniła interesu każdego państwa członkowskiego w relacjach z Rosją, najczęściej wymieniając przykład Estonii oraz przypominając o rosyjskim embargu na polskie produkty rolne.