Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
Co po kwotach mlecznych?
31-03-2015 - Działalność w PE
Likwidacja kwot mlecznych to efekt reformy wspólnej polityki rolnej w kierunku jej dalszego urynkowienia, została podjęta w ramach śródokresowego jej przeglądu w 2003 roku. Warto pamiętać, że wtedy...
28-07-2006 - Działalność w PE
List posła Siekierskiego do premiera Kaczyńskiego w sprawie negocjacji na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO)
W dniu 25 lipca poseł Czesław Siekierski złożył zapytanie pisemne do Komisji Europejskiej w sprawie rzekomych nadmiernych zapasów produktów rolnych.
W dniu 25 lipca poseł Czesław Siekierski złożył zapytanie pisemne do Pani Komisarz Fischer Boel w sprawie klęski suszy w Polsce.
25-07-2006 - Działalność w PE
W dniu 25 lipca poseł Czesław Siekierski złożył zapytanie pisemne do Pani Komisarz Fischer Boel w sprawie klęski suszy w Polsce.
25-07-2006 - Działalność w PE
W dniu 25 lipca poseł Czesław Siekierski złożył zapytanie pisemne do Komisji Europejskiej w sprawie rzekomych nadmiernych zapasów produktów rolnych.