Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
28-06-2007 - Działalność w PE
W nawiązaniu do Dyrektyw Komisji zmieniających Dyrektywę 91/414 w celu włączenia substancji aktywnych do Aneksu I Dyrektywy 91/414 rodzą się pytania ....
Czesław Adam Siekierski, w imieniu grupy PPE-DE. – Panie Przewodniczący! Prawie każdego roku w różnych regionach Europy mamy do czynienia z różnymi klęskami żywiołowymi. Słyszymy o suszach, ulewnych deszczach prowadzących do powodzi, czy silnych wiatrach.
19-06-2007 - Działalność w PE
Czesław Adam Siekierski, w imieniu grupy PPE-DE. – Panie Przewodniczący! Prawie każdego roku w różnych regionach Europy mamy do czynienia z różnymi klęskami żywiołowymi. Słyszymy o suszach, ulewnych deszczach prowadzących do powodzi, czy silnych wiatrach.
Panie Przewodniczący! Niestety większość eurodeputowanych opowiedziała się za rozszerzoną definicją wódki. Tym samym przegrała wielowiekowa tradycja.
19-06-2007 - Działalność w PE
Panie Przewodniczący! Niestety większość eurodeputowanych opowiedziała się za rozszerzoną definicją wódki. Tym samym przegrała wielowiekowa tradycja.