Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w dn. 25-26 kwietnia b.r.
26-04-2016 - Spotkania
Jednym z najważniejszych punktów kwietniowego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, było wysłuchanie publiczne „Równe warunki działania na szczeblu europejskim: wdrażanie europejskich przepisów w sektorze rolnictwa”.
29-03-2007 - Działalność w PE
Panie Przewodniczący! Pierwszy etap prac nad przyszłością zasobów własnych został zakończony przez dzisiejsze głosowanie. W mojej ocenie jest to bardzo wstępny etap prac i pomimo, że wielu poglądów tam zawartych nie podzielam, to głosowałem za, uważając, że w dalszych pracach wiele spraw można zmienić.
Panie Przewodniczący! Mija już trzeci rok od wielkiego rozszerzenia Unii o dziesięć nowych krajów, krajów o bardzo zróżnicowanym rolnictwie, które wymaga dużych nakładów na restrukturyzację.
28-03-2007 - Działalność w PE
Panie Przewodniczący! Mija już trzeci rok od wielkiego rozszerzenia Unii o dziesięć nowych krajów, krajów o bardzo zróżnicowanym rolnictwie, które wymaga dużych nakładów na restrukturyzację.
Pomimo szerokiego zainteresowania rolnictwem ekologicznym zarówno po stronie konsumentów, jak i producentów, a także mediów, należy jednak stwierdzić, że rozwój tego sektora rolnictwa przebiega zbyt powolnie. Gdzie są przyczyny i jakie podjąć działania, aby zwiększyć spożycie, a przez to i produkcję żywności ekologicznej?
28-03-2007 - Działalność w PE
Pomimo szerokiego zainteresowania rolnictwem ekologicznym zarówno po stronie konsumentów, jak i producentów, a także mediów, należy jednak stwierdzić, że rozwój tego sektora rolnictwa przebiega zbyt powolnie. Gdzie są przyczyny i jakie podjąć działania, aby zwiększyć spożycie, a przez to i produkcję żywności ekologicznej?