Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
Panie Przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie reformy wspólnej organizacji rynku wina, ponieważ jestem zdania, że zawiera on wiele pozytywnych propozycji.
15-02-2007 - Działalność w PE
Panie Przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie reformy wspólnej organizacji rynku wina, ponieważ jestem zdania, że zawiera on wiele pozytywnych propozycji.
Panie Przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie zmian klimatycznych, gdyż jestem przekonany, że istnieje pilna potrzeba określenia unijnych strategii wobec tak ważnego dla ludzkości problemu.
14-02-2007 - Działalność w PE
Panie Przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie zmian klimatycznych, gdyż jestem przekonany, że istnieje pilna potrzeba określenia unijnych strategii wobec tak ważnego dla ludzkości problemu.
Panie Przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie udzielenia Mołdawii unijnej pomocy finansowej, która ma na celu wsparcie bilansu płatniczego i rezerw dewizowych, ponieważ jestem przekonany, że środki te pomogą temu jednemu z najbiedniejszych krajów europejskich wyjść z bieżących trudności finansowych.