Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
#
14-06-2017 - Działalność w PE
​Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych odgrywa istotną rolę w rozwiązywaniu potrzeb inwestycyjnych i rynkowych UE, zwracając szczególną uwagę na wymogi finansowania projektów obarczonych dużym ryzykiem. Liczne inwestycje z EFIS przyczyniły się do zwiększenia dostępu do finansowania i uruchomienia kapitału prywatnego. Jest to bardzo ważna cecha tych projektów i należy dążyć do dalszego udoskonalania procesu podejmowania decyzji dotyczących wyboru przedsięwzięć. Należy również ponownie przyjrzeć się funkcjonowaniu platform inwestycyjnych oraz zastanowić się nad możliwością ich usprawnienia.
12-06-2017 - Działalność w PE
W świetle doniesień brukselskiego wydania "Politico" z 12 czerwca, w sprawie "rewolucyjnych" zmian w budżecie UE, nad którymi ma rzekomo pracować Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi czuję się w obowiązku odnieść się do tych rewelacji. Według tych doniesień podstawowym postulatem przewodnicząco Parlamentu miałoby być rozdysponowanie znacznej części dotychczasowego budżetu rolnego na inne obszary, takie jak bezpieczeństwo, imigracja, zatrudnienie młodych czy zmiany klimatu.
#
31-05-2017 - Działalność w PE
31 maja 2017, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł Czesław Siekierski, spotkał się z ambasadorem Nowej Zelandii w Unii Europejskiej i NATO, Panem Davidem Taylorem. Rozmowa dotyczył wzajemnych relacji UE-Nowa Zelandia, wymiany handlowej, planowanego porozumienia o wolnym handlu oraz perspektyw w obszarze rolnictwa obydwu partnerów.
Newsweek zamieścił 31 maja informację o biurach europosłów. Na samym wstępie podano, że jestem rekordzistą i mam ich 13. W rzeczywistości mam ich jednak 15, a zapewne otworzę jeszcze kolejne 2. W 7 moich biurach są zatrudnieni pracownicy, a w pozostałych pełnią oni tylko dyżury, ale są tam też współpracownicy społeczni, na wzór asystenta społecznego.