Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
Krajowa i Mazowiecka Konwencja Wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego
9 września uczestniczyłem w Krajowej i Mazowieckiej Konwencji Wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jakub Stefaniak - kandydat PSL na prezydenta Warszawy przedstawił trzy filary samorządu.
13-11-2018 - Działalność w PE
Komisja Rolnictwa wyraziła swoje stanowisko w opinii przyjętej 10-go października b.r., gdzie wskazaliśmy m.in, że WPR odgrywa zasadniczą rolę w osiąganiu kluczowych celów UE, w tym bezpieczeństwa żywnościowego, dzięki dostarczaniu konsumentom wysokiej jakości bezpiecznej żywności po przystępnych cenach, zachowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego oraz zapewnieniu rolnikom odpowiedniego poziomu życia.
#
Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji Ojczyzny w Bazylice w Pacanowie. Następnie uczestnicy przemaszerowali pod obelisk Marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie złożyli wiązanki kwiatów.
#
W sobotę 10 listopada uczestniczyłem w uroczystości odsłonięcia pomnika wielkiego Polaka i męża stanu Wincentego Witosa.
#
Oleśnica upamiętniła 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości poprzez wmurowanie tablicy pamiątkowej przy figurze Matki Bożej Różańcowej na oleśnickim rynku, która patronuje Oleśnicy od ponad 100 lat.