Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
11-01-2018 - Działalność w PE
Komisja AGRI podjęła w ubiegłym roku decyzję o przygotowaniu sprawozdania z realizacji nt. kwestii młodych rolników. Sprawozdanie to zostało przyznane grupie S&D, która wyznaczyła Pana Caputa (S&D, Włochy) jako sprawozdawcę. W trakcie posiedzenia 23 listopada, Departament Polityczny zaprezentował badanie „Wdrażanie polityk na rzecz młodych rolników po reformie WPR z 2013” aby wesprzeć prace nad sprawozdaniem z realizacji Pana Caputo.
29-12-2017 - Działalność w PE
29 listopada br. Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy Wspólnej Polityki Rolnej, najstarszej polityki rolnej Unii Europejskiej. Komisja Europejska proponuje m.in. nowe podejście dostosowane do potrzeb i uwarunkowań poszczególnych państw członkowskich. O propozycjach Komisji Europejskiej rozmawialiśmy z posłem Czesławem Siekierskim (EPL, Polska), przewodniczącym parlamentarnej komisji rolnictwa i rozwoju wsi.
30-11-2017 - Działalność w PE
On 29 November, Commissioner Hogan presented the Communication on "The Future of Food and Farming" that takes into account the outcome of public consultations and presenting the Commission's vision for the future of the CAP. On the same day, we had the opportunity to discuss this with the Commissioner at the Committee on Agriculture and Rural Development.
#
29-11-2017 - Działalność w PE
W dniu 29 listopada komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan przedstawił komunikat „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” uwzględniający wynik konsultacji publicznych oraz prezentujący wizję Komisji co do przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 r.. Tego samego dnia mieliśmy okazję debatować w tej sprawie z Panem komisarzem na forum Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.