Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
23-01-2018 - Działalność w PE
Myślę, że wszyscy jesteśmy zwolennikami podnoszenia dobrostanu zwierząt i to powinien być nasz główny cel jeśli chodzi o hodowlę zwierząt na futra.
#
23-01-2018 - Działalność w PE
Na posiedzenu komisji AGRI 23 stycznia 2018 miała miejsce wymiana poglądów z Rumenem Porodzanovem, Ministrem Rolnictwa, Żywności i Leśnictwa, w sprawie priorytetów bułgarskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Motto bułgarskiej prezydencji brzmi: "Zjednoczeni jesteśmy silni" i odzwierciedla ideę Europy jedności i solidarności.
#
18-01-2018 - Działalność w PE
Wydarzenia ostatnich lat, takie jak kryzys finansowy i gospodarczy czy też innego rodzaju zawirowania na rynku powodowane również w coraz większym stopniu czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od działań UE, doprowadziły do wzrostu stopy bezrobocia młodzieży z 15 % do 24% w okresie 2008-2013 przy występowaniu istotnych różnic między państwami członkowskimi.
16-01-2018 - Działalność w PE
Jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi chciałbym Państwu podziękować przede wszystkim za świetną współpracę nad przeglądem śródokresowym Wspólnej Polityki Rolnej - tzw. rozporządzeniem Omnibus. Między innymi dzięki Państwa zaangażowaniu udało się nam w krótkim czasie osiągnąć porozumienie, co umożliwiło wejście w życie tak ważnych dla rolników zmian z początkiem bieżącego roku.
#
13-01-2018 - Działalność w PE
W weekend 13-14 stycznia europoseł Czesław Siekierski spotkał się z działaczami i sympatykami Polskiego Stronnictwa Ludowego w pięciu powiatach Małopolski: Myślenice, Sucha Beskidzka, Wadowice (13 stycznia), Nowy Sącz i Gorlice (14 stycznia).