Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
Krajowa i Mazowiecka Konwencja Wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego
9 września uczestniczyłem w Krajowej i Mazowieckiej Konwencji Wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jakub Stefaniak - kandydat PSL na prezydenta Warszawy przedstawił trzy filary samorządu.
16 września 2018r. uczestniczyłem w Warmińsko-Mazurskich Dożynkach Wojewódzkich, które odbyły się w Muzeum Budownictwa Ludowego ( w Parku Etnograficznym ) w Olsztynku. Uroczystość rozpoczął przemarsz barwnego korowodu dożynkowego pod scenę w amfiteatrze. Tam odprawiona została Msza Święta koncelebrowana przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego Józefa Górzyńskiego. Podczas mszy wraz z rolnikami z województwa i innymi przybyłymi gośćmi dziękowaliśmy za zebrane plony.
15 września 2018r. w Remizie OSP w Nowym Korczynie uczestniczyłem w uroczystości Gminnego Dnia Seniora. Organizatorem był Samorząd Gminy Nowy Korczyn, Gminny Ośrodek Kultury, Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Wydarzenie to objąłem patronatem wraz z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem.
13-09-2018 - Działalność w PE
Przedsiębiorstwa, które promują, sprzedają lub dostarczają produkty, powinny zapewniać konsumentom dokładne i zrozumiałe informacje dotyczące dokładnego składu produktu, w tym produktów i receptur lokalnych, aby umożliwić im podjęcie świadomej decyzji o zakupie danego produktu.
12-09-2018 - Działalność w PE
UE i USA dzielę strategiczne interesy na wielu płaszczyznach: politycznej, gospodarczej, wojskowej, kulturowej. Chciałbym także przypomnieć ile aktualnie mamy wspólnych problemów, które trzeba rozwiązać, jak bezpieczeństwo, wolny handel, zmiany klimatu. Współpraca na linii UE - USA, jako dwóch największych sił gospodarczych na świecie jest kluczowa z punktu widzenia ładu globalnego.
12-09-2018 - Działalność w PE
Na ostatnim szczycie UE-Chiny, który odbył się w 2017 r. doszło do zacieśnienia dwustronnego partnerstwa strategicznego, przed którym otwiera się nowy etap, m.in. w świetle protekcjonistycznych tendencji w Stanach Zjednoczonych.