Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
Krajowa i Mazowiecka Konwencja Wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego
9 września uczestniczyłem w Krajowej i Mazowieckiej Konwencji Wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jakub Stefaniak - kandydat PSL na prezydenta Warszawy przedstawił trzy filary samorządu.
#
Wyjątkowo aż 5 statuetek Macieja Miechowity w trzech kategoriach burmistrz gminy i miasta Miechów Dariusz Marczewski wręczył na tradycyjnym spotkaniu noworocznym.
#
Przy pomniku Premiera Rzeczypospolitej, współtwórcy Ruchu Ludowego Wincentego Witosa w niedzielę 20 stycznia zostały złożone kwiaty z okazji 145. rocznicy urodzin. Wiązanka kwiatów została złożona także w imieniu Posła do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego.
#
W sobotę 19 stycznia przy grobie Wielkiego Premiera Rzeczpospolitej Wincentego Witosa zostały złożone kwiaty w imieniu Prezesa PSL Małopolskich Ludowców Andrzeja Kosiniaka-Kamysza i Posła do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego.
17-01-2019 - Działalność w PE
Na nowy program Fiscalis przewidziane jest 270 mln euro na 7 lat. Program ma zwalczać oszustwa podatkowe i unikanie podatków. Aby go zrealizować potrzebna jest współpraca między służbami podatkowymi różnych krajów, a szczególnie wymiana informacji.
16-01-2019 - Działalność w PE
Plan Junckera jest dobrą formą wsparcia inwestycji infrastrukturalnych ale nie tylko, bo także w obszarze klimatu, energii.