Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
Komentarz europosła Czesława Siekierskiego w sprawie ostatnich protestów francuskich rolników i sytuacji w rolnictwie UE
30-07-2015 - Działalność w PE
Dla większości społeczeństwa okres wakacyjny to czas urlopów i wypoczynku. Dla rolników natomiast to ważny okres w ich procesie produkcji. Wielkości zbiorów, wyniki produkcyjne, a przede wszystkim ceny...
15-07-2015 - Spotkania
​Z licznych dramatycznych sygnałów, które otrzymujemy od producentów porzeczki czarnej i innych owoców miękkich w naszym kraju wynika, że w bieżącym sezonie, podobnie jak w ubiegłym roku, obserwuje się drastycznie niski poziom cen tych owoców w Polsce. Obecne ceny skupu porzeczki czarnej w Polsce nie pokrywają nawet połowy realnych kosztów produkcji, co oznacza, że plantatorzy ponoszą ogromne straty zagrażające ich sytuacji bytowej.
#
09-07-2015 - Spotkania
Racjonalna gospodarka zasobami jest w przypadku UE szczególnie istotnym zagadnieniem, z uwagi na to, że są one niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przemysłu oraz wielu innych gałęzi gospodarki, dostarczających obywatelem UE różnego rodzaju kluczowych produktów i usług. Nie możemy zapominać o tym, że Europa pozostaje jednym z największych światowych importerów surowców, a około 40% wykorzystywanych w UE materiałów sprowadzana jest z zewnątrz. W przypadku niektórych substancji, takich jak ważny z punktu widzenia rolnictwa, fosfor, uzależnienie od importu jest jeszcze większe.
#
08-07-2015 - Spotkania
Grecja nie powinna się w ogóle znaleźć w strefie euro, ponieważ od początku nie była to tego przygotowana i już pierwsze raporty wskazywały na poważne naruszenia warunków przystąpienia do Eurolandu przez Grecję. Mimo nierespektowania tzw. Paktu Stabilności i Wzrostu zadłużenie wśród pozostałych państw UE dominował pogląd, że ze względów politycznych należy dopuścić Grecję do strefy euro. Obecne kłopoty Aten są pokłosiem także tej decyzji.
#
08-07-2015 - Spotkania
Według danych Eurostatu na rok 2015, wskaźnik bezrobocia w UE wynosi 23 815 000 bezrobotnych, z czego ponad 18 mln pochodzi ze strefy euro. Powinny zostać podjęte starania w celu opracowania wskaźników ubóstwa bezwzględnego oraz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W tym kontekście istotne jest również uwzględnienie roli oraz problemów szkolnictwa. Państwa Członkowskie powinny podejmować wspólnie działania dotyczące zwalczania skutków bezrobocia, wspierać szkolenie pracowników związanych z naukami ścisłymi i zatrudnienie pracowników niżej wykwalifikowanych, jak również otwarty rynek pracy UE.
#
07-07-2015 - Spotkania
Przyjęliśmy raport pt. Sektor owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r., który dokonał analizy reformy na rynku owoców i warzy w UE przeprowadzonej w 2007 r., na mocy której wprowadzono istotne urynkowienie, a aby wzmocnić pozycję producentów warzyw i owoców przewidziano system wsparcia dla grup i organizacji producenckich. Raport posła Melo wskazuje na istotne niedociągnięcia w tym obszarze oraz sugeruje rozwiązania na przyszłość, z których chyba najistotniejsze jest zapewnienie, aby producenci mieli większy udział w przetwarzaniu swoich produktów, tj. aby w większym stopniu korzystali z tej wartości dodanej, która powstaje w łańcuchu od pola do stołu.