Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w jego rezolucji z dnia 18 grudnia 2007 roku. Odtąd, święto to obchodzone jest każdego roku w trzeci czwartek października. W roku 2016, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich przypada na 15 października.
#
13-10-2016 - Działalność w PE
Komisja AGRI (Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich) podjęła decyzję o przygotowaniu sprawozdania z własnej inicjatywy „Aktualny stan koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?”, dla którego sprawozdawczynią jest Pani Maria Noichl (S&D, Niemcy). Na swoim posiedzeniu w dniu 10 października 2016, AGRI przeprowadziła pierwszą wymianę poglądów w sprawie tego dossier, co stanowić będzie pomoc dla sprawozdawczyni w jej pracy nad projektem dokumentu.
#
10-10-2016 - Spotkania
W trakcie konferencji referaty wygłosili m.in.: dr Janusz Gmitruk, dr inż. Zbigniew Zaborowski, mgr Przemysław Bednarczyk, dr hab. Jerzy Mazurek, prof. dr hab. Piotr Matusak.
#
08-10-2016 - Działalność w PE
Prezentacja sporządzonego przez departament tematyczny badania pt. „Interakcje między działaniami zewnętrznymi UE a wspólną polityką rolną”