Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
24-05-2016 - Spotkania
Wymiana poglądów z komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Philem Hoganem w ramach usystematyzowanego dialogu
24-06-2016 - Spotkania
Brexit, czyli wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej staje się faktem w wyniku decyzji Brytyjczyków wyrażonej w referendum 23 czerwca. Taki wynik był zaskoczeniem dla wszystkim, w tym też zapewne dla samych Brytyjczyków. Przez większość czasu od ogłoszenia daty referendum przeważali bowiem zwolennicy pozostania w Unii. Sytuacja zaczęła się odwracać dopiero na kilka tygodni przed dniem decyzji, ale wydawało się, że wróciła do normy, gdy sondaże z dnia referendum (w Wielkiej Brytanii nie ma ciszy wyborczej) wskazywały na większość dla Bremain, tj. pozostania w UE. Również wyniki z pierwszych komisji wyborczych wskazywały na zwycięstwo zwolenników utrzymania członkostwa. Jednakże nad ranem, gdy znane były już rezultaty z większości punktów wyborczych stało się jasne, że Brexit staje się faktem. Ostateczne wyniki to 51,9% za wyjściem i 48,1% za pozostaniem w UE, przy wysokiej frekwencji 72,2%.
#
23-06-2016 - Spotkania
Zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do roku 2020 stanowi jeden z istotnych celów UE w zakresie jej polityki energetycznej. Działania podejmowane w tym kierunku są istotne z uwagi na ekonomiczny aspekt cen wytwarzania energii, kwestie środowiskowe jak i handlowe (połowa zapotrzebowania energetycznego UE pochodzi z importu). Opracowywanie systemów zwiększenia efektywności energetycznej stanowi stymulację dla poszukiwania nowych i innowacyjnych rozwiązań, co z kolei ożywia europejski rynek pracy i przynosi korzyści klimatyczne i środowiskowe.
#
23-06-2016 - Spotkania
​Rolnictwo jest sektorem szczególnym, nie tylko z uwagi na swoje strategiczne znaczenie w produkcji i dostarczaniu na rynek żywności, ale jest również niezwykle istotnym dostawcą surowców dla przemysłu oraz, w coraz większym stopniu, dla sektora energii. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dążenia do zmniejszenia zależności energetycznej Unii, która 50% swojego zapotrzebowania na energię pokrywa z importu. Obecnie Unia jest największym importerem energii na świecie a wydatki z tym związane to około 400 mld euro rocznie.