Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
#
07-11-2017 - Działalność w PE
W kontekście tego sprawozdania z własnej inicjatywy, węgierski wiceminister i przedstawiciel niemieckiej delegacji w Radzie Europejskiej, wygłosili prezentację podczas posiedzenia komisji AGRI w dniu 25 września nt. Europejskiej deklaracji w sprawie soi.
#
Po raz siedemnasty na Kongresie Gmin Wiejskich Wójtowie, Burmistrzowie, Przewodniczący Rad, Radni, Skarbnicy i inni przedstawiciele gmin z całej Polski spotykali się celem zaakcentowania ważnych dla gmin wiejskich tematów w debatach z przedstawicielami rządu i parlamentu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 900 osób.
#
Ponad 10 godzin gorących dyskusji, wymiany opinii, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi, do tego finał plebiscytów i towarzyskie zakończenie wieczoru. Tak w wielkim skrócie wyglądało IV Forum Rolnicze w Bydgoszczy.


#
Ponad dwustu sześćdziesięciu przedstawicieli przemysłu żywnościowego oraz polityki, gospodarki, świata nauki i mediów wzięło udział w VIII „Forum 100” – Dorocznej Gali Przemysłu Żywnościowego zorganizowanej przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców i kwartalnik „Food-Lex” w dniu 19 października 2017 r.


19-10-2017 - Działalność w PE
Podstawa Unii to jednolity rynek, który przynosi korzyści wszystkim jego uczestnikom. Stąd tak ważne jest zaufanie do jednolitego europejskiego rynku. Podstawą jego funkcjonowania są jednolite standardy, odpowiednia jakość towaru. Odchodzenie od nich jest naruszeniem norm unijnych, a czyniący to powinni ponieść konsekwencje.