Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski
#
23-11-2016 - Działalność w PE
​Unia Europejska przykłada ogromną wagę do kwestii ochrony środowiska oraz walki z efektami zmian klimatycznych. Działania te muszą jednak brać pod uwagę wiele czynników oraz długofalowe skutki dla różnych sektorów gospodarki, z których rolnictwo zajmuje szczególną pozycję.
#
22-11-2016 - Działalność w PE
​Europejski Bank Centralny odgrywa w UE bardzo ważną rolę, która dodatkowo nabiera szczególnego znaczenia w czasach kryzysu. Europa boryka się obecnie z wieloma problemami, takimi jak wysokie bezrobocie w strefie euro, zaburzenie równowagi na rynku, wpływ rosyjskiego embarga, niski wzrost gospodarczy, niski poziom inwestycji, niewystarczający popyt wewnętrzny czy też rozdrobnienie rynku finansowego. EBC może przyczynić się do walki z tymi niekorzystnymi zjawiskami przez wprowadzanie instrumentów finansowych oraz wprowadzanie do swojej oferty ukierunkowanych produktów. Ponadto, należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednolitej polityki monetarnej i fiskalnej oraz zapewnienie stabilnych warunków sprzyjających inwestycjom.
#
21-11-2016 - Działalność w PE
​Zwiększenie jakości usług, jakie oferuje obywatelom europejska administracja, powinno stanowić wysoki priorytet Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który w sposób ciągły podejmuje wysiłki mające na celu chociażby zwiększenie przejrzystości negocjacji TTIP oraz dostarczania dodatkowych wyjaśnień w oparciu o dialog z Komisją Europejską. Aby budować dialog i współpracę Parlamentu Europejskiego ze społeczeństwem obywatelskim bardzo ważna jest kwestia jawności, która jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania demokracji. Zwiększenie publicznego dostępu do dokumentów instytucji europejskich może zatem przyczynić się do podniesienia jakości tego dialogu.
#
21-11-2016 - Działalność w PE
​Aktualna sytuacja w Europie, jej bliskim sąsiedztwie, jak również szybko postępująca globalizacja, wymuszają zmianę podejścia w licznych obszarach, w tym również bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Dotyczy to zarówno wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jak i ochrony granic zewnętrznych. Duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań postawionych wobec WPBiO, ma prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE oraz odpowiedzialne postępowanie państw członkowskich zobligowanych do wdrażania wspólnych przepisów.